Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská tripartita se zabývala rozpočtovým výhledem kraje i vznikem center vzdělávání

12. 10. 2015

K pravidelnému jednání se minulý týden sešla Rada hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje, tzv. krajská tripartita, jejímž předsedou je hejtman Martin Půta. Kromě informace o stavu zaměstnanosti v kraji a vývoji situace na trhu práce se zabývala také rozpočtovým výhledem kraje na období 2016-2019 nebo vznikem center vzdělanosti na území LK.

Členové tripartity vzali na vědomí změnu nominace za Svaz průmyslu a dopravy ČR, kdy se novým členem stala paní Naděžda Vojtíšková. Dále projednali návrh dodatečné nominace za Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Navržení zástupci za oblast stavebnictví (Bohumil Meixner) a zemědělství (Pavel Jiran) se budou účastnit práce tripartity jako stálí hosté.

Tripartita se jako obvykle zabývala analýzou stavu zaměstnanosti v Libereckém kraji. K tomuto tématu hovořila ředitelka Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci Kateřina Sadílková. Přítomné informovala, že míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji dále poklesla na 6,5 %, v kraji je více než 19 tisíc uchazečů o práci, což je ale o 4 tisíce méně než před rokem. Přesto v některých částech kraje trvají problémy s uplatněním uchazečů, zejména u dlouhodobě nezaměstnaných a absolventů. Naopak v některých profesích se projevuje stálý nedostatek, jde zejména o odborné technické profese a také například šičky, které jen obtížně hledá třeba firma Johnson Controls pro svoji továrnu v České Lípě.

Náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter prezentoval navržený Rozpočtový výhled kraje na období 2016-2019, kterým se minulý týden zabývala také rada a koncem října bude projednáván zastupitelstvem. „Kraj má stabilní hospodaření, snaží se trvale hledat úspory v provozních nákladech i při otevřeném soutěžení veřejných zakázek. Naopak více prostředků chce investovat zejména do oprav svého majetku, zejména silnic, škol, zdravotnických a sociálních zařízení,“ uvedl náměstek Pieter. Schválený rozpočtový výhled bude podkladem pro přípravu Rozpočtu LK na rok 2016, který by měl být předložen radě a zastupitelům následně v listopadu.

V další části jednání se členové tripartity seznámili s projekty, které kraj v novém programovém období EU 2014-2020 připravuje k podání. Zatím bylo radou kraje odsouhlaseno celkem 46 projektů za celkem 3,5 miliardy Kč. Týkají se zejména dopravy (oprav silnic nižších tříd), zateplení škol, životního prostředí a sociálních služeb. Další projekty se ještě v příštích týdnech připravují ke schválení.

Jedním z podporovaných projektů jsou i Centra vzdělávání Libereckého kraje, která předpokládají vznik osmi moderních vzdělávacích center zaměřených na klíčové obory. Jedná se o centra orientovaná na zemědělství, techniku, řemesla, strojírenství a elektrotechniku, automobilový průmysl, informatiku, služby nebo uměleckoprůmyslový obor. Do jejich vybudování v areálech stávajících středních škol zřizovaných krajem by mělo být vloženo 300 mil. Kč.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624