Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský rozpočet naroste o více než 366 mil. Kč, zastupitelstvo schválilo zapojení a rozdělení vyšších daňových příjmů

01. 02. 2017

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém prvním letošním zasedání schválilo navýšení finančních zdrojů kraje pro rok 2017 o 366,46 mil. Kč. Jedná se o prostředky z vyšších daňových příjmů Libereckého kraje dosažených v minulém roce. Peníze podpoří další významné projekty a akce, přičemž nejvíce jich směřuje do dopravy.

Díky zodpovědné rozpočtové politice kraje a dobré kondici české ekonomiky dosáhl kraj v roce 2016 vyšších daňových příjmů v objemu 366,46 mil. Kč. „Tyto peníze nyní můžeme začlenit do krajského rozpočtu a zahájit tak podporu a realizaci dalších projektů a aktivit kraje. Prostředky jsou rozděleny na základě priorit jednotlivých resortů. K návrhu na rozdělení se mohli vyjádřit předsedové všech zastupitelských klubů,“ říká Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Největší díl financí půjde do dopravy. Konkrétně téměř 117 mil. Kč je určených na celoplošné opravy silnic, 30 mil. Kč je vyčleněno na další opravy krajských komunikací, které by měly být současně podpořeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dalších 16 mil. Kč pak kraj využije na přípravu projektových dokumentací oprav silnic II. a III. třídy. Částka 60 mil. Kč je určena na navýšení mezd řidičů v autobusové dopravě.

„Při rozdělení těchto zdrojů jsme rovněž mysleli i na zlepšení finančních možností zaměstnanců našich příspěvkových organizací, které zajišťují veřejné služby pro občany kraje. Proto byly navýšeny finanční prostředky v resortu sociálních věcí o 10,5 mil. Kč, o 12 mil. Kč půjde více krajské záchrance a další 4 mil. Kč poputují do resortu kultury. Navíc podpoříme Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci částkou 700 tis. Kč, kterou využije na nákup tištěných a elektronických dokumentů,“ uvádí statutární náměstkyně Volfová.

Další významný objem z vyšších příjmů míří do přímých investic, do resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 25 mil. Kč, do resortu sociálních věcí 6,22 mil. Kč nebo resortu zdravotnictví 9,8 mil. Kč, konkrétně 8,3 mil. Kč je určených pro Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově na výměnu oken v pavilonech „A“ a „B“. „Částku 10 mil. Kč máme nyní připravenou na demolice havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko a v neposlední řadě jsme navýšili Dotační fond Libereckého kraje o 33 mil. Kč, tak abychom dodrželi koaliční prohlášení a bylo v něm pro žadatele k dispozici celkem 100 mil. Kč,“ uzavírá Volfová.

Přehled jednotlivých programů Dotačního fondu kraje a jejich navýšení 

Název programu

navýšení
v tis. Kč

celkem pro rok 2017 v tis. Kč

Program 2.1 - Program obnovy venkova

6 000

20 000

Program 2.2 - Regionální inovační program

3 000

3 000

Program 2.5 - Podpora regionálních výrobků

2 000

2 000

Program 2.6 - Podpora místní Agendy 21

1 000

1 000

Program 4.1 - Program volnočasových aktivit

400

2 400

Program 4.22 - Sport handicapovaných

100

500

Program 4.23 - Sportovní akce

2 000

5 000

Program 4.26  - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

3 000

14 600

Program 6.1 - Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy

1 200

5 000

Program 6.3 - Program na podporu projektové činnosti

800

2 000

Program 7.1 - Kulturní aktivity

1 000

2 000

Program 7.2 - Záchrana a obnova památek

6 000

10 000

Program 7.5 - Poznáváme kulturu

400

600

Program 7.6 - Podpora cestovního ruchu

2 500

2 500

Program 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny

2 500

4 000

Program 8.3 - Podpora včelařství

1 000

1 000

Program 9.1.  - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

50

1 000

Program 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů

50

600

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624