Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad LK se ohradil proti zkresleným informacím o.s. Oživení

30. 07. 2014

Krajský úřad Libereckého kraje v Liberci obdržel 11. 7. 2014 výsledky analýzy sdružení Oživení z projektu Rozšířené hodnocení krajů (viz:  http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/07/28/hodnoceni-kraju-nelze-dohledat-smlouvy-k-zakazkam-za-45-mld-kc)

Vzhledem k tomu, že již na první pohled bylo zřejmé, že výsledky hodnocení neodpovídají skutečnosti, byly odeslány připomínky KÚ LK s požadavkem na předložení příslušných podkladů, které byly použity pro hodnocení a výsledky.

Vypořádání připomínek k výsledkům projektu Rozšířené hodnocení krajů za Liberecký kraj bylo doručeno 18. 7. 2014 a zároveň byl dne 28. 7. 2014 zastupitelům Libereckého kraje doručen dopis – Informace o výsledcích Libereckého kraje v rámci projektu Rozšířené hodnocení krajů.

Médiím oficiálně předložilo Oživení o.s. své závěry v pondělí 28. 7., přesto  ČT  vysílala svou natočenou reportáž již v neděli 27. 7.!!!

Krajský úřad LK s předloženými výsledky nemůže, a to především za oblast veřejných zakázek souhlasit. V tabulce pro hodnocení totiž nebyla použita všechna data z profilu zadavatele, část informací byla nedostatečně vyhodnocena nebo nesprávně interpretována.

 

Jaká je pravda: Liberecký kraj uveřejňuje smlouvy i dodatky ke smlouvám, na profilu zadavatele jsou uvedeny názvy veřejných zakázek, používá různé druhy zadávacích řízení např. i zjednodušené podlimitní řízení, které nebylo v podkladech o.s. Oživení vůbec uvedeno, a proto bylo LK vinou této neznalosti sníženo neoprávněně hodnocení.

Nyní zaslal LK o.s. Oživení své připomínky, kde byly mimo jiné doloženy údaje o termínech uveřejnění smluv i dodatků, které je možné kdykoli  nalézt na profilu zadavatele LK.  Kraj očekává, že o.s. Oživení opraví tyto údaje ve svých podkladech a zašle LK a následně uveřejní a médiím bude prezentovat správné a ověřené údaje.

Příklady nepřesných  a nedostatečných informací o.s. Oživení, které Liberecký kraj rozporuje:

-          LK netvrdí, že se jedná o chyby předchůdců,

-          nebyla zveřejněna jen pětina veřejných zakázek, ale všechny veřejné zakázky,

-          LK uveřejňuje všechny smlouvy a dodatky ke smlouvám na profilu zadavatele a plní tak svou zákonnou povinnost,

-          LK začal jako 1. uveřejňovat všechny smlouvy a objednávky s hodnotou 30.000,- Kč a vyšší v Registru smluv na Portálu veřejné správy,

-          v roce 2013 udělila Otevřená společnost o.p.s. v soutěži „OTEVŘENO / ZAVŘENO“ Libereckému kraji 3. místo OTEVŘENO (bronzový stupeň) za zveřejňování smluv

-          všechny smlouvy na stavební zakázky jsou zveřejněny a lze je dohledat na profilu zadavatele LK,

-          u všech veřejných zakázek byl uveden název veřejné zakázky, IČ a název nebo obchodní firma zadavatele,

-          při hodnocení byla jednou z položek hodnocení samostatná kvalifikační dokumentace – LK používá jeden dokument – zadávací dokumentaci, ve kterém tyto informace uvedeny, proto není možné uvádět negativní hodnocení.

Postupem o.s. Oživení při publikování informací týkajících se hodnocení Libereckého kraje se bude zabývat rada kraje na své příští schůzi 12. 8. 2014. Pokud nedojde k nápravě, k níž už Krajský úřad LK o.s. Oživení vyzval, je Liberecký kraj připraven se bránit právními kroky proti poškozování svého dobrého jména a požadovat i adekvátní kompenzaci. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588