Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Letošní rozpočet Libereckého kraje navýšily dotace a vratky z předfinancování realizovaných projektů EU

16. 09. 2015

Schválený rozpočet Libereckého kraje na rok 2015 v objemu 2 366 mil. Kč byl v průběhu hodnoceného období, od ledna do srpna 2015, navýšen prostřednictvím přijatých rozpočtových opatření na objem 8 415 mil. Kč, tj. o částku 6 049 mil. Kč. Nejpodstatnějším navýšením bylo přijetí dotace z MŠMT na úhradu přímých nákladů na vzdělávání v resortu školství (jedná se o částku 3 524 mil. Kč) a dále pak zapojením vratek finančních prostředků kraji z předfinancování realizovaných projektů EU ve výši 1 012 mil. Kč.

„Podstatou skutečností však je, že se podařilo v průběhu tohoto roku navýšit rozpočtovaný objem kapitálových výdajů o 816 mil. Kč a výdaje dotačního fondu o 70 mil. Kč,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro ekonomiku. Na druhé straně je pozitivní, že na úrovni schváleného rozpočtu jsou drženy výdaje na výkon působností kraje včetně výdajů spojených s činnostmi zastupitelstva nebo krajského úřadu. S čerpáním výdajů z rozpočtu kraje není zatím problém a drží se do úrovně 8/12 z objemu upraveného rozpočtu.   

Na straně finančních zdrojů, ve kterých hlavní roli hrají daňové příjmy, se ke konci sledovaného období zlepšila a daří se naplňovat záměry platebního kalendáře. Skutečností však zůstává, že i nadále obdržené objemy daní doposud nedosáhly výše skutečnosti loňského roku (nižší skutečnost o necelých 8 mil. Kč, což je však nejlepší výsledek od počátku letošního roku).  

Skutečný stav vývoje daňových příjmů v roce 2015,
měsíční bilance a porovnání se skutečností roku 2014

         

v tis. Kč

Vývoj inkasa příjmů ze sdílených daní

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

červenec

srpen

celkem

rozpis daňových výnosů v roce 2015

565 000,0

490 000,0

270 000,0

180 000,0

1 505 000,0

dosažená skutečnost v roce 2015

520 019,7

577 957,5

280 629,4

198 120,3

1 576 726,8

saldo skutečnost 2015 - rozpis 2015

-44 980,3

87 957,5

10 629,4

18 120,3

71 726,8

dosažená skutečnost v roce 2014

602 622,8

510 922,9

290 608,6

180 335,4

1 584 489,7

saldo skutečnost 2015 - 2014

-82 603,1

67 034,5

-9 979,2

17 784,9

-7 762,8

 

Ostatní ukazatele finančních zdrojů Libereckého kraje se daří naplňovat v souladu s předpoklady schváleného rozpočtu kraje na rok 2015.

Porovnání skutečného měsíčního inkasa sdílených daní Libereckým krajem v roce 2015 se skutečnostmi v předchozích čtyřech letech dokumentuje graf v úvodu.  Z něho je jasně patrný značný propad inkasa sdílených daní v měsících leden-březen 2015.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215