Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj má schválený rozpočet na příští rok

21. 12. 2016

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém včerejším zasedání projednalo a definitivně schválilo návrh rozpočtu na rok 2017. Příjmy činí 2.828 mld. Kč a výdaje 2.731 mld. Kč. Přebytek ve výši 96.9 mil. Kč bude použit na další úhradu úvěrů z období před rokem 2012. S novým zadlužením kraj nepočítá.

„Hlavním zdrojem rozpočtu příštího roku jsou stejně jako v předchozích letech daňové příjmy, oproti rozpočtu pro rok 2016 jsou ale o 200 mil. Kč vyšší. Prioritou je pokrytí základních potřeb kraje a rovněž nové investice. Na ty máme v rozpočtu připravených přes 308 mil. Kč a dalších 232 mil. Kč je určených na spolufinancování projektů podpořených z evropských fondů,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, která řídí resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Liberecký kraj je v dobré ekonomické formě a chce si udržet kladné hospodaření. Daří se mu také snižovat zděděný dluh, který si v minulosti vzal na revitalizace svých silnic a mostů. Ke konci roku 2016 bude dluh kraje činit 748 mil. Kč. S žádnou další půjčkou kraj nepočítá (od roku 2013 tak zadlužení klesne z 1 152,19 mil. Kč zhruba o třicet procent).

Vedle projektu na modernizaci Krajské nemocnice v Liberci, je v rozpočtu 2017 počítáno také s rozvojem druhé nemocnice vlastněné krajem, Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, na jejíž investice půjde příští rok z rozpočtu 30 mil. Kč. Částka 100 mil. Kč je vyčleněna na údržbu a celoplošné opravy komunikací, o 15 mil. Kč více je připravených na pravidelnou a zimní údržbu silnic. Polepší si také příspěvkové organizace, nejvíce pak zaměstnanci organizací v sociálních službách, kde se počítá s navýšením provozního příspěvku o 18 mil. Kč.

„Jsem rád, že nový rok nebudeme začínat s rozpočtovým provizoriem. Schválený rozpočet přináší především stabilitu hospodaření Libereckého kraje. Priority z programového prohlášení, které v něm zatím nejsou zahrnuty, budeme řešit v prvních dvou měsících nového roku,“ dodává hejtman Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624