Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj pokračuje v projektech na zateplení školských budov

30. 04. 2014

Rada LK na svém úterním zasedání schválila celkem čtyři projektové záměry na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí školských budov do 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Jedná se školy:
- Gymnázium v České Lípě – celkové náklady projektu jsou 19.884.477 Kč
- Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici – celkové náklady projektu jsou 11.151.617 Kč
- Střední odbornou školu a Střední odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října – celkové náklady projektu jsou 21.162.914 Kč
- Střední školu gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská, pavilony C, D, E, F – celkové náklady projektu jsou 14.072.853 Kč.

„Liberecký kraj tak pokračuje v investicích, které mu přinesou v budoucích letech snížení ročních provozních výdajů na vytápění uvedených objektů až o 5,5 mil. Kč,“ konstatoval náměstek hejtmana Marek Pieter.
Předpokládaný termín zahájení prací - listopad 2014 a termín dokončení červen 2015.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624