Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj zaplatí mimořádnou splátku úvěru ve výši 50 mil. Kč

04. 05. 2016

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 3. května schválila provedení mimořádné splátky úvěru ve výši 50 mil. Kč. Peníze se povedlo uspořit z rozpočtu, díky dobrému hospodaření kraje i v roce 2015. Splátka, jíž schválilo i Zastupitelstvo Libereckého kraje, bude uhrazena 30. června 2016. 

Padesátimilionová částka je mimořádnou splátky úvěru, který kraj získal od Komerční banky, a.s. na „Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“. Splátka nepodléhá žádné sankci ani poplatku a pro kraj bude zcela bezplatná.

„Faktická úhrada splátky 50 mil. Kč bude zrealizována poslední červnový den. Tímto krokem kraj ušetří více než 3 mil. Kč za úhrady úroků a zároveň se tím zkrátí doba pro splácení úvěru a to tak, že bude zcela uhrazena jistina připadající na rok 2023 a současně dojde k výraznému snížení výše poslední splátky jistiny připadající na rok 2022,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro ekonomiku.

Úvěr ve výši 479 mil. Kč na „Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“ čerpal v minulosti Liberecký kraj již po dobu dvou let. Ke dni 31. 12. 2015 zbývalo uhradit 380 mil. Kč. V roce 2016 bude uhrazeno 50 mil. Kč ve standardní splátce a dalších 50 mil. Kč uhradí Liberecký kraj zmíněnou mimořádnou splátkou. Na konci roku 2016 tedy bude zbývající dlužná částka o dalších 100 mil. Kč nižší, konkrétně 280 mil. Kč. 

„Je to symbolické zakončení čtyřleté práce ekonomického resortu, který přinesl historicky nejvyšší investice do majetku kraje a zároveň významné snížení zadlužení kraje, které jsme zdědili,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Celková zadluženost kraje k 31. 12. 2013 byla 1 mld. 152 mil. Kč, na konci roku 2016,
po zohlednění mimořádné splátky, by měla zadluženost LK klesnout na 748 mil. Kč.  

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215