Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Meet The Buyer. Veřejné zakázky na letošní rok představí kraj na YouTube 

03. 02. 2021

Liberecký kraj ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky zve dodavatele na setkání nazvané Meet The Buyer, jehož účelem je seznámit potenciální zájemce o veřejné zakázky s jejich plánem pro rok 2021. Cílem tohoto setkání je poskytnout soubor informací, které zvýší zájem o veřejné zakázky Libereckého kraje, omezí chyby v nabídkách dodavatelů a přiblíží nové povinnosti při tvorbě zadávacích podmínek veřejných zakázek v roce 2021. Vzhledem k současné komplikované epidemické situaci se Meet The Buyer uskuteční prostřednictvím videa. 

„Jedním z mnoha přínosů tohoto setkání je, že se dodavatelé seznámí se záměry a prioritami Libereckého kraje. Dále také chceme informovat dodavatele o uplatňování odpovědného veřejného zadávání ve veřejných zakázkách,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Představení akcí se uskuteční 17. února od 10.00 formou videa na krajském youtubovém profilu https://www.youtube.com/user/libereckykraj. Dotazník je k dispozici zde: https://forms.gle/GvSzhxHmCYE8pYpt7

Program

10:00 Představení programu akce, aktuality z praxe dozorových orgánů v oblasti komunikace zadavatel a dodavatelé před zahájením zadávacího řízení – JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky.

10:10 Plán veřejných zakázek z oblasti dopravních staveb – Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana.

Plán veřejných zakázek Libereckého kraje - Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana.

10:25 Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám - Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek (zkušenosti zadavatele při posuzování nabídek, využití zvláštních postupů pro zadávání veřejných zakázek – dynamický nákupní systém, nákupy formou elektronických aukcí).

10:35 Zapojení principů odpovědného zadávání u zakázek Libereckého kraje – zavádění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. (informace k přípravě plánované předběžné tržní konzultace na toto téma – diskuse s dodavateli o aplikaci vhodných prvků).

Na případné dotazy k nastavení zadávacích podmínek plánovaných veřejných zakázek a podrobné specifikace předmětů jejich plnění nebude ze strany zadavatele odpovídáno. Během akce nebude možné klást dotazy formou chatu ani jakýmkoli jiným způsobem. Zadavatel umožní účastníkům setkání vyjádřit své názory prostřednictvím anonymního dotazníku.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že představení plánovaných veřejných zakázek není výzvou k vyjádření předběžného zájmu ani výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo použít a zpracovat informace získané z dotazníků.

 

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz