Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Náměstek hejtmana M. Pieter: Pověření k řízení dalšího resortu neovlivní výborné výsledky již mnou řízených resortů

26. 11. 2014

Ke změně ve vedení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu se vyjádřil náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter, který byl Zastupitelstvem LK pověřen na dočasnou dobu řízením tohoto resortu.

„Ujišťuji všechny občany Libereckého kraje, že kvalita lékařská péče v krajských zdravotnických zařízeních (Krajská nemocnice Liberec, a.s., Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a Zdravotnická záchranná služba LK) nebude nijakým způsobem dotčena po dobu pověřeného řízení.

Jako člen Rady LK pro ekonomiku jsem se situací v našich zdravotnických zařízeních často musel řešit s odborem zdravotnictví a vím, že se mohu na zaměstnance krajského odboru, tak na vedení nemocnic a záchranky plně spolehnout.

Zdůrazňuji, že v období do zvolení nového radního pro zdravotnictví, již bez tělovýchovy a sportu, budeme řešit jen operativní záležitosti a dlouhodobé záměry a strategie rozvoje již bude připravovat nově zvolený člen Rady LK se svými spolupracovníky, lékaři, zdravotníky, Výborem zdravotnictví LK a dalšími zdravotnickými a lékařskými organizacemi a institucemi.

Navíc se jedná jen o krátké období několika týdnů. Předpokládáme, že nový radní se ujme funkce ihned po prosincovém zasedání Zastupitelstva LK, takže není žádné riziko zprodlení  schvalování projektů či termínů přijetí důležitých usnesení.

Z časového hlediska nevidím ani dopad na mnou doposud řízených resortech, kde jsou procesy a základní vize řádně nastaveny.

Přes některé výhrady k výsledkům práce  v oblasti zdravotnictví v kraji děkuji odvolané náměstkyni hejtmana pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport Zuzaně Kocumové za práci, kterou pro resort odvedla, a přeji ji jen úspěchy v jejím dalším životě.“

Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, a rovněž řízením resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu LK

 

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588