Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 podporuje další investice

05. 10. 2016

Rada kraje na svém zasedání 4. října odsouhlasila Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017. Návrh rozpočtu však může ještě po krajských volbách upravit nově vzniklá rada kraje a poté jej předložit na první pracovní zasedání zastupitelstvu kraje ke konečnému schválení. Tento postup se opakuje po čtyřech letech. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 2,828 mld. Kč a výdaji 2,731 mld. Kč. Přebytek ve výši 96,9 mil. Kč bude použit na další úhradu zděděných úvěrů. 

„Tak jako na konci předchozího volebního období, je i pro to nové připraven návrh rozpočtu s plánovanými investicemi. Liberecký kraj je v současné době v dobré ekonomické formě,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Stěžejním zdrojem vlastních příjmů kraje jsou daňové příjmy. Ty zohledňují skutečnost roku 2015, jejich vývoj v období leden až září roku 2016 a zároveň makroekonomickou prognózu Ministerstva financí ČR. V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 2 660 mil. Kč, což je o 200 mil. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2016.

„Absolutní prioritou navrženého rozpočtu je udržet kladné hospodaření Libereckého kraje a při dodržení kvality poskytovaných služeb ještě zvýšit objem investic. Oproti roku 2016 došlo již v návrhu rozpočtu k navýšení kapitálových výdajů o 40 % na částku 309 mil. Kč,“ uvádí ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Při přípravě návrhu rozpočtu bylo dále nutné zajistit výdaje na pokrytí základních potřeb kraje. Školy, domovy důchodců a další organizace si polepší celkově o 69 mil. Kč, nejvíce si polepší zaměstnanci příspěvkových organizací v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 18 mil. Kč, především platů. Zůstanou jim také úspory, ke kterým dochází díky nákupům energií na komoditní burze a náklady za pojištění, které centrálně nově zajistil kraj. Na pravidelnou a zimní údržbu silnic je vyčleněno o 15 mil. Kč více, dalších 100 mil. Kč půjde na celoplošné opravy silnic. Tato suma ale není konečná, během roku bude ještě navýšena o dotační zdroje, jako tomu bylo v minulých letech.

„Nově je v rozpočtu, vedle projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec ve výši 50 mil. Kč, pamatováno i na rozvoj Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, a to částkou 30 mil. Kč, na činnost převzatého kojeneckého ústavu od města Liberec je vyčleněno 23,5 mil. Kč, 6 mil. Kč budou dotace k programu ministerstva vnitra pro jednotky požární ochrany,“ dodává náměstek Pieter.

V rozpočtu se také počítá s 232 mil. Kč na financování spoluúčasti a předfinancování nových projektů podpořených z fondů EU (silnice, zateplení budov, centra odborného vzdělávání, podnikatelský inkubátor atd.).

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2017

SR 2016

ukazatel / tis. Kč

NR 2017

2 461 000,0

daňové příjmy celkem

2 661 000,0

2 460 000,0

podíl kraje na sdílených daních

2 660 000,0

1 000,0

správní poplatky

1 000,0

61 188,0

nedaňové příjmy celkem

68 120,0

29 688,0

odvody příspěvkových organizací

30 820,0

1 200,0

úroky z bankovních účtů

500,0

0,0

přijaté splátky půjčených prostředků 

0,0

18 000,0

podíl na poplatcích z odběrů podzemních vod

18 000,0

12 300,0

ostatní nedaňové příjmy

18 800,0

67 888,7

příspěvky z jiných rozpočtů

98 960,7

63 118,7

státní rozpočet

67 590,70

24 770,0

rozpočty obcí

31 370,0

2 610 076,7

PŘÍJMY KRAJE CELKEM

2 828 080,7

 

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2017

SR 2016

v tis. Kč

kap

název kapitoly / tis. Kč

NR 2017 v tis. Kč

28 361,82

910

zastupitelstvo

29 496,96

255 021,85

911

krajský úřad

258 091,53

17 207,00

912

účelové příspěvky PO

26 317,00

907 840,00

913

příspěvkové organizace

976 800,00

646 749,25

914

působnosti

663 582,31

88 743,71

917

transfery

92 196,15

24 600,00

919

pokladní správa

26 600,00

220 455,88

920

kapitálové výdaje

308 597,00

206 206,19

923

spolufinancování EU

231 817,00

116 875,00

924

úvěry včetně financování

114 375,00

4 016,00

925

sociální fond

6 207,75

67 000,00

926

dotační fond

67 000,00

5 000,00

931

krizový fond

5 000,00

18 000,00

932

fond ochrany vod

18 000,00

4 000,00

934

lesnický fond

4 000,00

2 610 076,70

x

výdajový rámec rozpočtu celkem

2 828 080,70

 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624