Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O investování v Libereckém kraji mají zájem čínské společnosti

12. 11. 2015

Liberecký kraj navštívila čínská delegace z provincie Hebei. Její hlavní zájem, na společné schůzce se zástupci politické a podnikatelské sféry, směřoval k navázání dlouhodobější hospodářské spolupráce, k nabídce investičních možností regionálních podnikatelů a firem v Číně, ale i k hledání nových odbytišť pro čínský trh v našem regionu.

Praha se ve dnech 9.-11. listopadu 2015 stala místem jednání v rámci bilaterálních vztahů mezi ČR a Čínskou lidovou republikou (ČLR) a také mezi ČLR a šestnácti zeměmi střední a východní Evropy. Uskutečnil se zde další ročník China Investment Forum, tentokrát na téma Příležitosti a výzvy iniciativy „Nové hedvábné stezky 21. století – One Belt, One Road“.

V rámci tohoto programu navštívila Liberecký kraj čínská delegace z hl. města Shijiazhuang, provincie Hebei, složená z ředitelů společností, průmyslových zón a zástupců samosprávy. Delegaci přijal Marek Pieter, ekonomický náměstek hejtmana, spolu se zástupci hospodářské komory, členy Ekonomické rady Libereckého kraje, ředitelem pivovaru Svijany a ředitelem liberecké Home Credit Areny. V úvodu setkání byly prezentovány zejména ekonomické ukazatele obou regionů a jejich tradiční hospodářská zaměření. V následné panelové diskuzi již byly představeny konkrétní oblasti vzájemné spolupráce mezi oběma regiony a jejich podnikatelskými subjekty. Zájem investorů směřuje především ke strojírenským oborům, textilnímu průmyslu, k výrobě cementu, ale také k přenosu zkušeností v oblasti přípravy velkých sportovních událostí s mezinárodním přesahem, neboť právě Čína bude pořadatelem zimních olympijských her v roce 2022. Během jednání byla předložena i nabídka na první spolupráci v oblasti druhotného zpracování odpadu při těžbě ve výši 1,5 mil. USD.

„Přes značnou vzdálenost obou regionů a rozdílné kultury se budeme snažit nabídnout společnostem v našem regionu partnera pro případnou spolupráci, která již v několika konkrétních firmách u nás funguje. Zahraniční investice či nové trhy mohou poskytnout další příležitosti rozvoje našich firem a tím i například rozšířit zaměstnanost a pozvednout tržní sílu v regionu.“ konstatoval závěrem Marek Pieter.  

Město Shijiazhuang je důležité ekonomické centrum a hlavní město čínské provincie Hebei, která leží na severovýchodě Čínské lidové republiky. V zemi patří mezi 15 nejdůležitějších měst dle hospodářského výsledku. Na rozloze 18 tis. km2 žije 10 milionů obyvatel, regionální HDP činí 500 bil. USD s ročním nárůstem +7,9 %. Nosným výrobním odvětvím je kromě elektrotechniky či textilií i farmaceutický průmysl.

 

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549