Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odpovědné hospodaření kraje umožní rozdělit loňské úspory

05. 04. 2017

Rada Libereckého kraje na svém včerejším jednání odsouhlasila záměr rozdělení a zapojení disponibilního zůstatku. Jedná se o zdroje z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů, které po zohlednění převodů a „úhrad“ smluvních a obdobných závazků kraje z roku 2016 dosáhly v letošním roce celkového objemu 192.729.000 Kč.

„Záměr nejvíce finančních prostředků směřuje do resortu dopravy, investic a veřejných zakázek. Jedná se o částku 78 mil. Kč, z níž je 20 mil. Kč určených na posílení zimní údržby v souvislosti s letošním velice nákladným zimním obdobím. Ze stejného důvodu půjde 13,2 mil. Kč na mimořádné opravy silnic poškozených extrémní zimou a mrazy. Dalších 30 mil. Kč je navrženo na další kompletní rekonstrukce silnic II. a III. tříd,“ popisuje záměr rozdělení statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Mezi další významné priority podpořené v rámci záměru rozdělení těchto finančních prostředků patří resort zdravotnictví. „V tomto případě je navržena přidělená alokace ve výši 45,1 mil. Kč. Určena je zejména pro Nemocnici s poliklinikou v České Lípě, konkrétně na první etapu rekonstrukce centrálních operačních sálů a rekonstrukci a přesun dialýzy, kde bude potřeba 40 mil. Kč. Pro Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově a nákup moderních polohovacích lůžek je navrženo 2,5 mil. Kč,“ pokračuje náměstkyně Volfová.

Rada Libereckého kraje rovněž navrhla finanční prostředky ve výši 32,3 mil. Kč resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Využity by byly na rekonstrukce a opravy školských budov a podporu sportu.

V návrhu se nezapomíná ani na další resorty, jako jsou resort sociálních věcí s částkou 27,7 mil. Kč, kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kde je počítáno s finančními prostředky ve výši 5 mil. Kč nebo resort životního prostředí a zemědělství, který by měl být podpořen částkou 1,55 mil. Kč.

„K záměru rozdělení a zapojení finančních prostředků se budou moci stejně jako v loňském roce vyjádřit předsedové zastupitelských klubů na jednání rady kraje 18. dubna. Konečné slovo budou mít krajští zastupitelé, kteří o rozdělení a zapojení finančních zdrojů budou definitivně rozhodovat na svém zasedání 25. dubna,“ dodává hejtman Martin Půta.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624