Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Peníze z vyšších daňových příjmů loňského roku půjdou v sociálním resortu jen na opravdu nejnutnější investice

04. 03. 2016

Rovných deset milionů poputuje v letošním roce do resortu sociálních věcí nad rámec rozpočtu Libereckého kraje schváleného začátkem tohoto roku. A to díky vyšší tvorbě daňových příjmů za rok 2015, kdy kraji přišlo více, než předpokládal rozpočet. Použití finančních prostředků již schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, a to na svém únorovém zasedání.

„Největší část, tři miliony z celkových deseti, spolkne dofinancování přístavby lůžkového a evakuačního výtahu Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou, jejíž náklady činí celkově osm milionů. Dva miliony potřebují v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách na rekonstrukci kuchyně, a stejnou částku pak českodubský domov důchodců na nutnou výměnu oken hlavní budovy,“ vypočítává Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci.

Zařízení pro seniory ve Sloupu v Čechách se dočká ještě osmi set tisíc na obnovu zařízení zrekonstruované kuchyně a také prádelny. Dohromady dva miliony a dvě stě tisíc půjde do libereckého Jedličkova ústavu, a to na sanaci a podřezávku části jedné z budov, a dále na rekonstrukci sociálního zázemí v Centru denních služeb. Do výčtu se ještě, z hlediska priority, vešel vratislavický domov pro seniory, kde potřebují půl milionu na přípravné práce spojené s nutnou rekonstrukcí objektu.

„Příjem deseti milionů je pro náš resort významnou pomocí, byť bych si uměla představit ještě mnohem vyšší. Do výběru jsme zahrnuli ta v současné době nejbolavější místa, ale stejně tak po rekonstrukci volají další naše příspěvkové organizace. Například Jedličkův ústav by potřeboval dalších zhruba třináct a půl milionů na rekonstrukci podkroví pavilonu B a na vybudování evakuačního výtahu pro osoby s těžkým zdravotním postižením v budově F. Vratislavický domov pro seniory potřebuje na nutnou rekonstrukci objektů patnáct milionů, čtyřicet dva miliony si vyžádá výstavba nových pavilónů pro těžce zdravotně postižené a autistické děti z Domova Raspenava, dva a půl milionů je potřeba na výměnu oken v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách, půl milionu na výměnu oken v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v České Lípě. Další miliony budeme potřebovat na spolufinancování transformací pobytových služeb tří našich příspěvkových organizací. A to je jen namátkový výčet,“ dodává Lenka Kadlecová.

Podle ekonomického náměstka hejtmana Marka Pietera budou, stejně jako u ostatních rezortů, podpořeny jen ty akce, které jsou již projekčně a administrativně připravené a dají se realizovat v letošním roce. „Chceme, aby finanční prostředky byly efektivně využity a netvořily pouze rezervu na záměry, jejichž zahájení se předpokládá až za několik let a peníze by tak ležely na účtu Libereckého kraje bez pohybu. Věřím, že i toto navýšení z 9,5 mil. Kč na 19,5 mil. Kč v kapitálových výdajích bude motivovat ředitele k vyšší aktivitě v přípravě nových investičních záměrů,“ říká náměstek Pieter. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624