Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Plnění příjmů krajského rozpočtu je o téměř 10% lepší než se předpokládalo

01. 10. 2014

Rada kraje na svém včerejším zasedání projednala zprávu o plnění rozpočtu kraje za období od ledna do září 2014, tj. za 3. čtvrtletí letošního roku. Konstatovala, že rozpočtované příjmy jsou plněny na 84,3 %, tzn. o téměř 10% více, než předpokládal rozpočet.

Tato skutečnost je ovlivněna zejména vyšší tvorbou daňových příjmů a celkovým objemem poskytnutých dotací z jiných rozpočtů v hodnoceném období.

„K příznivému hodnocení plnění rozpočtu kraje k 30. září 2014 přispívá rovněž i nižší čerpání výdajů, které v jednotlivých kapitolách rozpočtu kraje, tak i v čerpání výdajových limitů jednotlivými resorty kraje nepřesahuje 72 % z celkového objemu výdajů roku 2014,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK Marek Pieter.

Konečný výsledek hospodaření roku 2014 bude podle něho znám v roce 2015. Případné kladné saldo bude přednostně použito na předfinancování již realizovaných projektů s podporou EU v kapitole 923 a přípravu projektů pro další rozpočtové období. 

Viz také: http://youtu.be/g5tbP-P0rgE

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588