Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Plnění rozpočtu Libereckého kraje v období leden - březen 2014

02. 04. 2014

Rada LK vzala na vědomí plnění rozpočtu kraje za období 1. čtvrtletí roku 2014

„Předložená zpráva podává souhrnnou informaci o aktuálním stavu upraveného rozpočtu kraje a o jeho peněžním plnění za období leden až březen roku 2014 podle údajů zachycených v účetnictví kraje ke dni 26. 03. 2014,“ řekl Marek Pieter.

        Přehled jednotlivých úprav podle časové posloupnosti včetně jejich vlivu na bilanci rozpočtu kraje za období leden až březen 2014 je uveden v příloze.

 Viz také video: http://www.youtube.com/watch?v=TbN3KtCMa2k

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588