Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Příprava rekonstrukce budovy bývalého VÚTS běží na plné obrátky

01. 06. 2015

V plném proudu jsou přípravy na rekonstrukci budovy po bývalém Výzkumném ústavu textilních strojů (VÚTS), který sousedí s objektem Krajského úřadu Libereckého kraje. V komplexu bývalého VÚTS, který je majetkem Libereckého kraje, vznikne takzvaný Evropský dům. Mimo jiné uvnitř najdou nové zázemí organizace se zaměřením na dotační politiku. Agentura pro regionální rozvoj, KORID LK a Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, již nyní mají v objektu pronajaté prostory.

Nově pořízené budovy nevyužijeme pro rozšiřování krajského úřadu. Zázemí v nich najde Evropský dům, kde najdou žadatelé na jednom místě poskytovatele dotací. V areálu by měl být rovněž podnikatelský inkubátor,“ popsal Marek Pieter, náměstek Libereckého kraje pro ekonomiku.

Vlastní rekonstrukci předchází příprava podkladů, které již Liberecký kraj zajistil. Zpracovaný je investiční záměr, hotový stavebně technický průzkum objektu i posouzení kontaminace, vyhotoven byl rovněž nový energetický audit. Známý je již zhotovitel projektové dokumentace, který vzešel z výběrového řízení. Vítězným uchazečem, se kterým už kraj podepsal smlouvu o dílo, je společnost SIAL s.r.o. Vypsána byla dále veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. „Z 11 nabídek byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti INVESTING CZ s.r.o., která již s krajem rovněž uzavřela smlouvu a spolupracuje při tvorbě projektové dokumentace,“ doplnil Marek Pieter.

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vybraným zhotovitelem předána do poloviny června letošního roku, zhruba do poloviny října 2015 by mělo být na základě předání prováděcí projektové dokumentace vydáno stavební povolení. Následně Liberecký kraj vypíše výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce.

V první fázi je naplánovaná nejprve rekonstrukce objektu „E“ - Evropského domu. Náklady na její renovaci jsou odhadovány na cca 60 milionů korun. Dům by se měl stát významným architektonickým prvkem, neboť mu chce projektant vrátit původní „tvář“ z dob, kdy ještě objekt sloužil jako „CITY garage“. Budova „D“, která navazuje na výškový objekt a multimediální sál, se dočká rekonstrukce později.

Koupi budovy Výzkumného ústavu textilních strojů odsouhlasilo zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání v srpnu 2014. Za rozsáhlý areál s budovami a pozemky o rozloze více než 11.000 m², zaplatil kraj 120 milionů korun. Dojednaná kupní cena kopíruje znalecký posudek na tržní ocenění. 

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215