Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje odsouhlasila harmonogram pro sestavení přípravy rozpočtu na příští rok

29. 06. 2016

Rada kraje na svém jednání 28. června odsouhlasila harmonogram zpracování návrhu rozpočtu Libereckého kraje na příští rok. Může tak být zahájena jeho příprava na nadcházející období.

Postup přípravy rozpočtu na rok 2017 je letos odlišný, a to v souvislosti s  termínem konání voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. V předchozích letech nejprve rada kraje odsouhlasila a poté zastupitelstvo kraje schválilo rozpočtový výhled pro další rozpočtové období s přesahem tří let.

„Ekonomický resort během srpna zhodnotí průběh plnění daňových příjmů kraje od ledna do července 2016. V kontextu se stále platným rozpočtovým výhledem Libereckého kraje na období let 2016 – 2019 stanoví návrh dosažitelného reálného objemu jeho příjmů, resp. finančních zdrojů. Současně vyhodnotí dodané podklady od jednotlivých odborů krajského úřadu,“ vysvětluje postup ekonomický náměstek Marek Pieter.

Výsledkem přípravy, která bude radě kraje předložena na jednání 6. září, bude návrh příjmů rozpočtu kraje a resortních výdajových limitů v roce 2017. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624