Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje projednala návrh rozdělení přebytku z loňského roku

06. 04. 2016

Rada kraje se na svém včerejším jednání zabývala záměrem převodu hospodářského výsledku Libereckého kraje za rok 2015, ve výši 115.400.000 Kč do rozpočtu na rok 2016.  Návrhy, které členové rady kraje a předsedové politických klubů zastupitelstva kraje na výzvu hejtmana zpracovali a předložili náměstkovi pro ekonomiku Marku Pieterovi do 21. 3. 2016 však dosáhl výše 323.248.000 Kč.

Upravený návrh byl projednán v pondělí 4. 4. 2016 na poradě členů rady a následně po korekci rozeslán zástupcům klubů. „Předsedové klubů měli dostatek času, aby předložili své návrhy na rozdělení kladného hospodářského výsledku a materiál byl projednáván za jejich osobní účasti. Považuji za nejdůležitější tři oblasti, do kterých finance směrujeme, a to do zdravotnictví téměř 32 mil. Kč, projektové přípravy na opravy silnic v letech 2017-2020 ve výši 39,8 mil. Kč, dorovnání mezd v krajských příspěvkových organizacích na čtyřprocentní úroveň ve výši 14 mil. Kč,“ říká hejtman LK Martin Půta.

Odsouhlasený návrh bude předložen zastupitelstvu na jeho dubnové zasedání.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624