Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje projednala peněžní plnění za období leden - červenec roku 2014

13. 08. 2014

Rada LK na svém zasedání dne 12. 8. 2014 také projednala zprávu ekonomického resortu, která se týká plnění rozpočtu kraje za období leden – červenec 2014.

Ze zprávy mimo jiné vyplynulo, že finanční objem rozpočtu kraje na rok 2014 dosáhl téměř 7,5 mld. Kč, ze kterých bylo v příjmech realizováno 4,3 mld. Kč a ve výdajích 3,8 mld. Kč.

„Dosažený objem příjmů ovlivnilo zejména přijetí účelových dotací od orgánů ústřední státní správy ve výši 2,3 mld. Kč, převážně na financování přímých nákladů ve školství, a příznivý vývoj daňových příjmů kraje ve výši 1,4 mld. Kč,“ uvedl náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Daňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2013 vyšší o 46 mil. Kč a podílely se na bezproblémovém financování potřebných výdajů kraje v tomto období, jejichž úroveň čerpání nepřesáhla 52% rozpočtovaného objemu celého roku. 

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624