Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje projednala plnění rozpočtu za letošní první dva měsíce

18. 03. 2015

Za první dva měsíce letošního roku Liberecký kraj vytvořil v příjmech celkem 1 164,1 mil. Kč, což představuje 18,2% z ročního objemu jeho současného rozpočtu. Ve výdajích od ledna do února kraj vyčerpal 1 023,1 mil. Kč, tj. 16% současně rozpočtovaných výdajů roku 2015.

Prosté saldo příjmů a výdajů tak činí 141 mil. Kč, na kterém se podílí zejména pomalejší čerpání výdajů na počátku roku. „Přestože z hlediska dalšího vývoje čerpání rozpočtu kraje nejsou údaje za první dva měsíce až tak podstatné, problémem se už dnes jeví skutečnost, že v oblasti daňových příjmů, kde kraj za první dva měsíce inkasoval 378,4 mil. Kč (17 % z předpokládaného ročního objemu), je tento objem ve srovnání s dosaženou skutečností loňského roku o 60,1 mil. Kč nižší. Ve vztahu k pomalejšímu tempu čerpání výdajů to v tento okamžik, s ohledem na objemy, se kterými rozpočet kraje pracuje, příliš nevadí. Je to však v rozporu s tím, že se v současné době české ekonomice daří. Přesto nejsou daňové příjmy naplňovány, a to ani na úrovni státního rozpočtu,“ uvádí náměstek hejtmana Marek Pieter pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588