Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje schválila návrh rozpočtu pro rok 2021

04. 12. 2020

Dopady koronavirové krize a schválení nového daňového balíčku se negativně promítly do vytváření návrhu krajského rozpočtu pro příští rok. Prioritou Libereckého kraje zůstává odpovědně hospodařit a zajistit rozpočtovou vyrovnanost. Liberecký kraj je také připraven pokrýt veškeré smluvní závazky a splácet jistiny úvěrů.

„Schválený daňový balíček může znamenat zásadní propad daňových příjmů Libereckého kraje, v nejhorší variantě až o 540 milionů korun oproti letošnímu roku, jehož výsledek je také nejistý. Proto jsme se rozhodli návrh rozpočtu znovu upravit. Hledali jsme intenzivně provozní úspory v rozpočtu samosprávy, krajského úřadu a příspěvkových organizací. Rozpočtové provizorium jsme využít nechtěli. Vítám posun v uvažování Ministerstva financí, které připouští diskuzi o kompenzacích. Pro všechny kraje je zásadní, aby se nejednalo o jednorázový krok, ale systémové řešení, a to nejlépe jako součást změn rozpočtového určení daní. Návrh rozpočtu neomezuje pro rok 2021 investice a podporu všech významných aktivit, ke kterým se kraj zavázal,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Krajskými zastupiteli schválený střednědobý výhled (SVR) rozpočtu pro období 2021–2024, z něhož návrh rozpočtu vychází, se zrušením superhrubé mzdy a základní sazbou daně z příjmu 15 % nepočítal, obdobně jako s navrženým zvýšením slevy na poplatníka.

Na úterním jednání Rady Libereckého kraje byl původní návrh rozpočtu vzat pouze na vědomí. „Upravili jsme návrh tak, aby došlo zejména ke zreálnění a snížení očekávaných daňových příjmů pro rok 2021 s ohledem na poslaneckou sněmovnou přijatý daňový balíček a současně došlo k úsporám ve vybraných kapitolách rozpočtu týkajících se zastupitelstva, krajského úřadu, příspěvkových organizací kraje nebo dotačních aktivit kraje. Návrh rozpočtu na rok 2021 nyní počítá s daňovými příjmy na úrovni 2,97 miliardy korun. Pro srovnání: skutečné daňové příjmy byly v roce 2019 ve výši 3,6 miliardy korun. V roce 2020 odhadujeme daňové příjmy ve výši 3,3 miliardy,“ vysvětlil Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Schválený návrh počítá se snížením vybraných výdajů krajského úřadu, příspěvkových organizací kraje ve výši 65,8 milionu korun a dále s poklesem výdajů dotačního fondu o 27,4 milionu (snížení o 25 %). Celkový objem úspor tak činí 93,2 milionu korun, což odpovídá poměru 70/30. Celkové výdaje zahrnuté v návrhu rozpočtu kraje na rok 2021 zcela pokrývají veškeré smluvní a obdobné závazky kraje na rok 2021 tak jako v předchozích letech.

   

                              v tis. Kč

Zdroje kraje 2021

RK (1. 12.)

mRK (4. 12.)

1. Daňové příjmy – sdílené daně

3.165.000

2.970.000

2. Ostatní příjmy

217.477

217.477

3. Financování

20.000

90.000

Celkem

3.402.477

3.277.477

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419