Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada kraje se zabývala obsazením Evropského domu

23. 09. 2015

Rada Libereckého kraje se na svém posledním jednání 22. září zabývala stavem přípravy Evropského domu v Liberci. Kromě stavebních prací řeší Liberecký kraj i obsazení Evropského domu subjekty implementujícími Evropské strukturální a investiční fondy v období 2014 – 2020. 

„Hlavním smyslem vybudování Evropského domu je usnadnit žadatelům a příjemcům dotací administraci projektů spolufinancovaných z fondů EU, kdy budou moci vše potřebné vyřídit tzv. pod jednou střechou,“ říká Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR původně počítalo s realizací společného projektu se všemi kraji. Do této aktivity se Liberecký kraj zapojil jako jeden z prvních krajů v první polovině roku 2014 a neprodleně zahájil všechny nutné kroky k tomu, aby Evropský dům byl v Liberci vybudován a otevřen v co nejkratším možném termínu. I přesto, že společný projekt Ministerstvo pro místní rozvoj ČR realizovat nebude, Liberecký kraj nadále v této aktivitě pokračuje a otevření Evropského domu je jeho prioritou.

Jedním z nejvýznamnějších subjektů, který by zde měl působit, je Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum). Vzhledem k tomu, že nyní rozšiřuje svoji působnost (především z důvodu činností zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu), dochází ke kapacitnímu navýšení pobočky v Libereckém kraji a z tohoto důvodu Centrum v současné době hledá nové lépe vyhovující sídlo v Liberci.

Liberecký kraj si nechal k 27. 8. 2015 zpracovat odborný posudek – Stanovení ceny obvyklé u nájmu nebytových prostor, vztahující se k budově budoucího Evropského domu (objekt v Liberci v ulici U Jezu 525/4). Z posudku vyplývá, že cenou obvyklou pro nájemné v této lokalitě města Liberce je 1.560,- Kč/m2/rok. Od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (zřizovatel Centra pro regionální rozvoj České republiky) Liberecký kraj současně obdržel informaci, že má nabídku pro využití jiného objektu v Liberci, a to za nájemné ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

 

„Ministerstvo disponuje cenovou nabídkou významně nižší, než ukazuje cenový posudek zpracovaný pro Liberecký kraj. Nelze tedy předpokládat, že přistoupí, bez ohledu na ostatní nabídky umístění Centra v Liberci, na cenové podmínky kraje. Rada kraje proto rozhodla, že navrhne Centru pro regionální rozvoj ČR nájemné ve výši 1.050,- Kč/m2/rok. Důvodem je hned několik faktů. Centrum je nosnou institucí pro budoucí fungování Evropského domu a v případě, že by sídlilo jinde, ztrácí koncept Evropského domu smysl. Rovněž jsme přihlédli k pokročilé fázi přípravy stavebních úprav objektu,“ dodává náměstek hejtmana Marek Pieter.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215