Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada Libereckého kraje hodnotila se starosty uplynulý rok, Brožura LK 2014 napoví jak

17. 12. 2014

Pravidelné setkání členů Rady Libereckého kraje se starosty obcí a měst se uskutečnilo v sídle KÚ LK v Liberci, aby na něm zhodnotili práci jednotlivých krajských resortů a představili záměry své činnosti v roce 2015. Zároveň představili starostům Brožuru Liberecký kraj 2014, která shrnuje činnost Rady, Zastupitelstva i Krajského úřadu LK v uplynulém roce a nastiňuje priority jejich práce v nastávajícím roce 2015.

Jednání se zúčastnilo 121 starostů z 215 obcí a měst LK.

„Již podruhé jsme starostům předložili informace o činnosti Libereckého kraje. Vydaná brožura je samozřejmě k dispozici i na webových stránkách Libereckého kraje. http://www.kraj-lbc.cz/ pro veškerou veřejnost.

Shrnujeme v ní výsledky práce členů Rady Libereckého kraje, rekapitulujeme to, co se povedlo, a informujeme o připravovaných záměrech a projektech pro rok 2015. Plníme tak svoje sliby a povinnosti a skládáme Vám i občanům Libereckého kraje účty,“ uvedl v úvodu hejtman LK Martin Půta.

Zejména nově zvoleným starostům podle něj Brožura LK 2014 umožňuje lépe poznat krajskou samosprávu, její pravomoci a možnosti. 

Zdůraznil také, že i rok 2014 byl především ve znamení práce s cílem splnit další z předvolebních slibů a přání. Ať už šlo o odpovědné hospodaření s veřejnými penězi, hledání rozumných úspor, otevírání kraje veřejnosti nebo o přípravu konkrétních investic, které zlepší stav krajských silnic, škol, domovů důchodců nebo nemocnic.

„Mnoho zásadních projektů bylo v letošním roce dokončeno. Rad bych zmínil především úspěšný projekt heliportu v Krajské nemocnici Liberec nebo zateplení hlavních budov Nemocnice s poliklinikou v České Lípě (spolufinancování kraje ve výši 72 mil. Kč), kterou jsme prosadili na jaře 2013. Ušetřili jsme díky tomu 25 milionu korun z rozpočtu kraje. Další významný projekt, Hospic pro Liberecký kraj, je ve fázi stavby.  Věřím, že na konci roku 2015 se hospic otevře potřebným spoluobčanům,“ doplnil hejtman.

 

Velká část jednání patřila stavu krajských silnic, tedy “dvojek a trojek” zejména postižených povodněmi v letech 2010 a 2013. Silnice v  Heřmanicích a Višňové už byly již předány k užívání veřejnosti, finišuje se na silnicích ve Frýdlantu, Chrastavě, Vítkově, Raspenavě nebo Nové Vsi.

„Předpokládáme, že v příštím roce dokončíme všechny stavby likvidující škody z let 2010 a 2013 a dojde i na další dopravní stavby i v jiných částech našeho kraje,“ řekl radní pro dopravu Vladimír Mastník a s nadsázkou vyzval občany i starosty, aby pokud zjistí nějaké nedostatky nebo mají připomínky týkající se dopravních staveb nebo veřejné dopravy, ať se obracejí přímo na něho nebo na krajský odbor dopravy a nezatěžují hned v první instanci hejtmana.

 

Ředitel Krajského úřadu LK René Havlík ve svém vystoupení připomněl, že úřad se dlouhodobě aktivně zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb.

„V roce 2014 jsme dosáhli řady úspěchů, z nichž mezi největší patří získání ocenění EXCELENTNÍ ORGANIZACE. Zároveň jsme získali i mezinárodní ocenění EFQM (European Foundation for Quality Management) Recognised for Excellence 4 star. Krajský úřad Libereckého kraje se tak stal historicky prvním úřadem v rámci České republiky, který takováto ocenění získal podle Modelu excelence EFQM,“ zdůraznil ředitel

 

Statutární náměstkyně hejtmana Hana Maierová považuje za historickou událost letošního roku otevření moderní Oblastní galerie Lázně v Liberci, která od února přivítala rekordní počet 40 tisíc návštěvníků a stavba získala řadu architektonických cen.

„Náš resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury pro občany a návštěvníky Libereckého kraje na rok 2015 připravuje celou řadu akcí na propagaci kultury a turismu  - od  veletrhu Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou, po do Prahy na veletrh Holiday World, od výstav Křehká krása po Oslavy Ještědu a Krajské dny LK,“ vypočítala náměstkyně.

Pro obce i jednotlivce má kraj podle ní připraveny dva dotační tituly - na podporu kulturních akcí bude rozděleno v samostatném podprogramu 500 tis. korun. Dotační fond LK pro rok 2015 bude také podporovat tři podprogramy v oblasti památkové péče, kde bude rozděleno 4.500 tisíc Kč na rekonstrukce památek, stavebně historické průzkumy památek a archeologické výzkumy. 

 

Své rezorty poté postupně představili další náměstci a radní Rady LK Marek Pieter, Alena Losová, Ivana Hujerová, Vladimír Mastník a Petr Tulpa.

V diskusi padaly otázky týkající se životního prostředí, evropských peněz, veřejné dopravy, zdravotnictví, školství a dalších oblastí působnosti Libereckého kraje.

Starosta Horní Libchavy Pavel Černý se například ptal na tzv. kotlíkové dotace. Náměstek hejtmana Josef Jadrný ve své odpovědi informoval, že MŽP bude rozdělovat na tyto dotace cca 9 miliard Kč pro celou republiku, není však jasné, kdo bude tento dotační titul administrovat.

Chceme v našich připomínkách prosadit, ab y žádosti o dotace byly co nejjednodušší, aby k nim občané měli důvěru, aby je to příliš časově nezatěžovalo a byly opravdovým přínosem pro zlepšování životní prostředí,“ řekl náměstek.

V diskusi vystoupil také starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš, který navrhl, aby kraj podpořil obce a města v elektronických aukcích na telekomunikační služby, dodávky energií a podobně. Náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter přislíbil nejen metodickou pomoc, navrhl však, aby se sdružily například mikroregiony nebo aby iniciativu převzal Svaz obcí Libereckého kraje.

„Nabídneme mimo jiné dokumentaci našich aukcí a další odbornou pomoc našich pracovníků,“ potvrdil náměstek hejtmana.

 

V závěru hejtman Martin Půta poděkoval starostům za zájem o dění v Libereckém kraji.

„Jsem přesvědčen, že krajská rada, která vzejde z nové, třeba i obrozené koalice, bude ve zbývajících dvou letech tohoto volebního období ve spolupráci s celým krajským zastupitelstvem opravdovým garantem úspěšného rozvoje a hospodárné péče o náš domov - Liberecký kraj.

Děkuji všem, kteří mi věří a nějakým způsobem mi v uplynulých čtyřech týdnech vyslovili podporu. Děkuji také těm, kteří mi potichu drží palce. Vážím si toho.

Vůbec se nedivím těm, kteří nade mnou zlomili hůl, politika v Česku má opravdu špatnou pověst a moje kausa do tohoto obrazu zapadá.

Jména těch, kteří se této situace snaží využít a systematicky na mne nyní házejí bláto, si budu dobře a dlouho pamatovat, a věřím, že jim budu umět odpustit,“ uzavřel jednání s přáním krásných vánočních svátků a úspěšného Nového roku 2015 starostům a všem občanům Libereckého kraje Martin Půta

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588