Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada odsouhlasila rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2016 - 2019

07. 10. 2015

V současnosti má Liberecký kraj schválený rozpočtový výhled na období let 2015 – 2018. Průběh roku 2015 však přinesl řadu změn, které mají ve svém důsledku vliv na krajský rozpočet, a to jak v pozitivním nebo negativním smyslu. Dopady těchto změn jsou natolik významné, že bylo rozhodnuto aktualizovat rozpočtový výhled kraje.

„Zásadní změnu vnějších podmínek pro rok 2016 přináší očekávaná novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, podle které by se měl od 1. 1. 2016 upravit resp. navýšit podíl krajů na výnosech daně z přidané hodnoty ze 7,86% na 8,92%. Předpokládaný dopad novely zákona do rozpočtu kraje na rok 2016 činí + 160 mil. Kč. Proto je aktualizován rozpočtový výhled LK na období let 2016 – 2019,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Další významnou změnou je příznivý vývoj skutečné tvorby daňových příjmů kraje ve vztahu ke schválenému rozpočtu a to jak v roce 2014, tak i jejich předpokládaný vývoj v roce 2015. Vyšší tvorba daňových příjmů v současném období se proto stala základem pro úpravu predikce daňových příjmů kraje na období následující a již pro rok 2016 bude navrhováno jednorázové meziroční navýšení daňových příjmů o dalších 90 mil. Kč.

Celkové předpokládané navýšení finančních zdrojů kraje na rok 2016 z titulu dopadů výše uvedených změn tak činí pro rok 2016 + 250 mil. Kč.

Současně s aktualizací finančních zdrojů od roku 2016 do roku 2019 byly aktualizovány výdaje kraje respektující záměry a závazky jednotlivých resortů kraje pro toto období.

Výdajové priority kraje na rok 2016

•finanční zajištění smluvních a jím podobných závazků kraje,

•optimalizace finančních vztahů rozpočtu kraje k jím zřízeným příspěvkovým organizacím,

•zrychlení tempa růstu kapitálových výdajů a jejich podílu na celkových výdajích kraje,

•finanční zajištění potřeb nového programovacího období EU na období let 2014 – 2020,

•průběžné snižování zadluženosti kraje,

•stabilizace výdajů spojených s výkonem přenesených a samostatných působností kraje včetně výdajů na činnost jednotlivých orgánů kraje,

•profinancování přijaté strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji na období let 2014 – 2016,

•profinancování přijaté strategie podpory sportu v Libereckém kraji na období let
2014 – 2016,  

•zakotvení výdajových rámců pro poskytování finančních transferů v jednotlivých oblastech podpory již ve schváleném rozpočtu na rok 2016 a jejich meziroční navýšení. 

Celkové příjmy kraje i výdaje pro rok 2016 jsou ve výši 2 miliardy 610 milionů Kč. Výdaje zahrnují mimo jiné prostředky z krizového fondu (ve výši 5 mil. Kč), fondu ochrany vod (ve výši 18 mil. Kč), lesnického fondu (4 mil. Kč) a dotačního fondu (ve výši 67 mil. Kč).

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624