Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada rozhodla o odstoupení od smluv se společností IZ-Real s.r.o.

02. 07. 2014

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 1. 7. 2014 rozhodla o odstoupení smluv, které byly uzavřeny v rámci veřejných zakázek „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A“ a „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská Liberec“ se společností IZ Real s.r.o.

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská – objekt A
Stavba byla zahájena 7. 11. 2013 s předpokládaným termínem dokončení 30. 5. 2014. Cena díla: 8.666.456,69 Kč.

V současné době je stavba ve vysokém stupni rozestavěnosti. K dokončení chybí provést omítky venkovní fasády, dodávku a montáž cetris desek v místech lodžií, dodávku a montáž žaluzií z jižní strany a dokončení vnitřních sádrokartonových konstrukcí uvnitř objektu a dále dokončení položení střešní krytiny. Téměř žádné stavební oddíly prací nejsou dokončeny a prostavěnost (fakturační i nefakturované provedené stavební práce) je cca ve výši 75 % z celkové ceny díla.

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí Střední školy gastronomie a služeb, Dvorská Liberec
Stavba byla zahájena 7.11.2013 s předpokládaným termínem dokončení 15.6.2014. Cena díla: 18.942.314,40 Kč

V současné době je stavba ve vysokém stupni rozestavěnosti. K dokončení chybí provést omítky venkovní fasády, dokončení střešního pláště, montáž zateplovacích obvodových panelů, dodávku
a montáž výkladců, úpravy ve vnitřních prostorách apod. Téměř žádné stavební oddíly prací však nejsou dokončeny a prostavěnost (fakturační i nefakturované provedené stavební práce) jsou cca ve výši 60 % z celkové ceny díla.

„Na základě nespokojeností s průběhem stavby a nedodržením stanoveného  harmonogramu, které jsme opakovaně řešili s investorem a se zhotovitelem, jsme po společném jednání s firmou IZ Real s.r.o. dne 27. 6. 2014 došli k závěru, že zhotovitel není schopen stavbu dokončit,“ doplňuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624