Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb

02. 07. 2014

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 1. 7. 2014 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb - mobilní služby sítí elektronických komunikací a související služby a dodávky“, a to uchazeče Vodafone Czech Republic a.s.

Před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky byl proveden sběr dat a podkladů. Sumarizací a sběrem těchto dat byl pověřen externí odborník, který navštívil všechny příspěvkové organizace a mimo jiné současně zmapoval i způsob nasazení stávajících mobilních služeb.

„Veřejná zakázka byla vypsána v dubnu 2014 v otevřeném řízení v rámci tzv. centralizovaného zadávání. Liberecký kraj, jako centrální zadavatel, provedl zadávací řízení a zadal tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů, tedy 88 příspěvkovým organizacím zřizovaných Libereckým krajem a 2 organizacím s majetkovou účastí Libereckého kraje, celkově se jedná o 2.395 SIM karet,“ informuje Marek Pieter, náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel Liberecký kraj nabídky od dvou uchazečů. Jako prostředek hodnocení byla využita elektronická aukce.„Teprve až z vyúčtování reálných nákladů po nasazení služeb bude možné objektivně posoudit úsporu nákladů. Rozsah nově poskytovaných služeb nebude identický s aktuálním stavem, protože došlo k navýšení předpokládaného počtu SIM karet v souvislosti se zrušením některých pevných linek. Také se výrazně změní způsob využívání datových služeb v mobilních zařízeních spolu s přesunem vybraných pevných služeb do mobilní sítě s úsporou v řádu desítek procent. Celková úspora po dokončení projektu tak může dosáhnout až 75% veškerých současných nákladů,“ uvádí náměstek Marek Pieter.

Za dobu plnění veřejné zakázky (4 roky) je vypočtená minimální úspora ve výši celkem 14,8 mil. Kč oproti stávajícímu stavu.

Po zavedení služeb dle získaných podmínek plánuje Liberecký kraj vypsat zadávací řízení na dodavatele pevných telekomunikačních služeb. Důvodem je předpoklad výrazného omezení využívání pevných telekomunikačních služeb v souvislosti se situací na trhu telekomunikací, kdy se většina provozu přesouvá do mobilních sítí. A to nejen z důvodu komfortu a dostupnosti, ale zejména kvůli nižším cenám za služby.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624