Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rating potvrdil stále se zlepšující hospodaření Libereckého kraje, klesá i jeho zadlužení

11. 08. 2015

Liberecký kraj získal od společnosti Moody’s Investors Service potvrzení o udělení národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem. V oblasti hospodaření dokázal kraj opět navýšit svůj čistý provozní výsledek, a to ze 444 mil. Kč v roce 2013 na 610 mil. Kč v roce 2014, což představuje nárůst o 37 %.

Dále se Libereckému kraji vloni podařilo výrazně zlepšit provozní výsledek na 11,0 % provozních příjmů oproti 8,2 % dosažených v roce 2013. „Vykázali jsme tak nejlepší výsledek za posledních šest let a velmi mne těší, že naší ekonomickou kondici tato renomovaná agentura ocenila. Pozitivní výsledek souvisí především s lepší provozní výkonností kraje. Dosažen byl i přes pokles kapitálových příjmů, který v roce 2014 oproti roku 2013 činil rovných 100 mil. Kč. Naopak v oblasti kapitálových, investičních nákupů a souvisejících výdajů navýšil Liberecký kraj v roce 2014 tyto výdaje na 827 mil. Kč, což je o 18 % více než v roce předchozím,“ komentuje kladný ekonomický výsledek Marek Pieter, který řídí resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.

Současně Liberecký kraj snižuje své přímé a nepřímé dluhového zatížení, vloni dluh klesl o 131 mil. Kč oproti roku 2013. „Nutno podotknout fakt, že současná politická reprezentace nepřijala žádný úvěr a ani ve svém aktualizovaném rozpočtovém výhledu s touto variantou nepočítá,“ dodává náměstek Marek Pieter. Nadále se tak zlepšuje poměr dluhu k provozním příjmům, který nyní činí 15 %, což je v souladu s celorepublikovým krajským průměrem.

Vybrané ukazatele:

(v mil. Kč)

2013

2014

změna 2014/2013

Celkové příjmy

6 796

7 021

225

Celkové výdaje

6 867

6 961

94

 

 

 

 

Provozní příjmy

6 439

6 762

323

Provozní výdaje

5 913

6 020

107

 

 

 

 

Čistý provozní výsledek

444

610

166

 

 

 

 

Investiční nákupy a související výdaje

699

827

128

Celkové poskytnuté dotace/ celkové výdaje (v %)

80,3

79,5

-0,8

 

 

 

 

Celkové výdaje na obyvatele
(v Kč)

15 609

15 864

255

 

 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624