Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rating společnosti Moody´s potvrdil dobré hospodaření Libereckého kraje

08. 08. 2014

Liberecký kraj obdržel od společnosti Moody’s potvrzení o udělení národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem. Po prvním roce hospodaření Libereckého kraje, kdy zodpovědnost za ekonomický resort převzal náměstek hejtmana Marek Pieter tak dosáhl kraj nejlepšího čistého provozního výsledku od roku 2009 (pozn.: od 2009 se vyhodnocuje rating) ve výši 444 mil. Kč.

Právě v roce 2013 se Libereckému kraji podařilo zlepšit výsledek na 8,2 % provozních příjmů (v roce 2012 to bylo 6,2 %), a to navzdory nízkému růstu, respektive poklesu příjmů (-3 % oproti roku 2012). „V prvním roce jsme se v Libereckém kraji zaměřili na snížení a optimalizaci provozních výdajů, na centrální nákupy spotřebního materiálu a energií. Upřednostnili jsme zejména investice, které přináší následnou úsporou mandatorních výdajů,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK Marek Pieter. Výsledek souvisí s lepší provozní výkonností kraje navzdory vyšším kapitálovým příjmům. V loňském roce kraj snížil provozní výdaje o 338 mil. Kč, a naopak oproti roku 2012 navýšil kapitálové výdaje (investice) o 226 mil. Kč.

Přestože si nové vedení nevzalo žádný úvěr a ani v rozpočtovém výhledu s touto variantou nepočítá, přijaté úvěry z minulých období navýšily příjmy a nepřímý dluh na 1,152 miliardy Kč. Poměr dluhu Libereckého kraje k provozním příjmům činí 18 %, což je i nadále v souladu s celorepublikovým krajským průměrem.

Vybrané ukazatele:

(v mil. Kč)

2012

2013

 změna 2013/2012

Celkové příjmy

6856

6796

-60

Celkové výdaje

6979

6867

-112

 

 

 

 

Provozní příjmy

6661

6439

-222

Provozní výdaje

6251

5913

-338

 

 

 

 

Čistý provozní výsledek

320

444

124

 

 

 

 

Personální výdaje

201

198

-3

Kapitálové výdaje

728

954

226

 

 

 

 

Celkové výdaje na obyvatele (v Kč)

15913

15609

-304

 

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624