Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rozpočet kraje na rok 2015 – příjem 2 366 miliónů Kč, o 100 miliónů více než letos

05. 11. 2014

Rada Libereckého kraje na svém zasedání (4. 11. 2014) odsouhlasila předložený návrh rozpočtu kraje na rok 2015.

Sestavený návrh rozpočtu na rok 2015 vycházel ze schváleného rozpočtového výhledu kraje na období let 2015 – 2018, kterým byl stanoven příjmový rámec rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši 2 366 mil. Kč.

„Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o navýšení příjmového rámce kraje o cca 100 mil. Kč, což bylo umožněno zejména příznivým vývojem inkasa daňových příjmů v  důsledku ekonomického růstu české ekonomiky,“ zdůvodnil náměstek hejtmana pro ekonomiku Marek Pieter.

 Stanovenému objemu příjmů odpovídá podle něj i celkový výdajový limit kraje pro rok 2015, v jehož rámci byly řešeny mj. závazky kraje pro rok 2015, kterými jsou

  • dofinancování potřeb realizovaných projektů spolufinancovaných EU v návaznosti na ukončení plánovacího období 2007 – 2013/2015 – výdajový limit pro rok 2015 odsouhlasen ve výši 157 mil. Kč,
  • přijatá strategie podpory požární ochrany v libereckém kraji na období let 2014 – 2016 – výdajový limit pro rok 2015 ve výši 15 mil. Kč
  • přijatá strategie podpory sportu v libereckém kraji na období let 2013 – 2016 – výdajový limit pro rok 2015 ve výši 15 mil. Kč
  • potřeba vytvoření finančního rámce pro resortní programy dotačního fondu kraje již na úrovni návrhu rozpočtu kraje na rok 2015 – výdajový limit ve výši 20 mil. Kč
  • úhrada závazků dluhové služby pro rok 2015 ve výši 119 mil. Kč (splátky úvěrů na revitalizaci krajských silnic včetně mostů).

„Na řešení potřeb finančního zajištění fungování krajských příspěvkových organizací byl pro rok 2015 vyčleněn objem 891 mil. Kč a zabezpečeno finanční krytí krajem realizovaných investic ve výši 125 miliónů korun,“ uzavřel náměstek hejtmana.     Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=8Md

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588