Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rozpočtový výhled kraje na roky 2019–2022 navrhuje více peněz do investic a příspěvkovým organizacím

05. 09. 2018

Rada Libereckého kraje v úterý 4. září 2018 odsouhlasila návrh střednědobého rozpočtového výhledu kraje na období let 2019–2022. Pokud ho schválí i krajské zastupitelstvo, stane se stěžejním podkladem pro sestavování rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019. V příštím roce by celkové příjmy a výdaje kraje měly podle návrhu činit bezmála 3,38 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2018 o více než 250 milionů korun více.

„Přibližně 680 milionů korun by v roce 2019 mělo jít na investice a na projekty investičního charakteru, což oproti letošnímu roku představuje téměř 20% nárůst,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová s tím, že kraj bude pokračovat v rekultivaci a sanaci bývalého vojenského prostoru Ralsko a plánuje také rekonstrukci a materiálně-technickou obnovu objektů sociální péče v hodnotě přibližně 50 milionů korun.

Návrh rovněž počítá například s obnovou krajských silnic, s nákupem dalších sanitek, rekonstrukcí podnikatelského inkubátoru či s výstavbou parkovacího domu a nové lávky a rekultivací okolí budovy kraje. „Počítáme s tím, že se už naplno rozběhnou stavební práce, které letos řadu projektů zbrzdily. Na druhou stranu si tak kraj mohl dovolit zaplatit mimořádnou padesátimilionovou splátku úvěru, aniž by ohrozil budoucí investice,“ vysvětlila náměstkyně Volfová.

Příjmy kraje rostou zejména díky pozitivnímu trendu ve výběru a výnosu daňových příjmů. V roce 2019 kraj počítá s nárůstem daňových příjmů o 240 milionů korun. Podíl těchto příjmů v rámci střednědobého výhledu a rozpočtu kraje dosahuje téměř 95 %. Výdaje kraje by dle plánu měly v roce 2019 dosáhnout stejné výše jako příjmy, tzn. 3,38 miliardy korun. Výdajovými prioritami kraje budou úhrady smluvních a obdobných závazků, splátky úvěrů, zajištění autobusové a vlakové dopravy v kraji a financování krajských příspěvkových organizací, díky kterým Liberecký kraj zajišťuje veřejné služby pro občany.

V roce 2019 by krajské příspěvkové organizace měly od kraje dle návrhu dostat celkem 1,08 miliardy korun, což představuje oproti roku 2018 nárůst o více než 37,1 milionu korun. „V návrhu počítáme s až 10% nárůstem tarifních mezd a platů zaměstnanců v jednotlivých organizacích od začátku roku 2019,“ řekla náměstkyně Volfová a dodala: „V letošním roce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR konečně zareagovalo na oprávněné navyšování výdajů sociálních služeb a začalo se adekvátně podílet na jejich financování. Dříve navyšování výdajů řešil a finančně pokrýval pouze kraj. Díky tomu teď můžeme část prostředků přesunout ve prospěch jiných příspěvkových organizací, než jsou sociální služby, a zkvalitňovat tak jejich činnost.“

Peníze navíc v roce 2019 půjdou i na zajištění dopravní obslužnosti v kraji. Rozpočtový výhled plánuje navýšení o dalších 45 milionů na celkových 645 milionů korun. Návrh zahrnuje také výdaje kraje na spolufinancování evropských projektů, v roce 2019 by měly dosáhnout 301 milionů korun.

„Zároveň jsme po zhodnocení přínosu Dotačního fondu Libereckého pro obyvatele kraje přistoupili k navýšení jeho objemu pro jednotlivé roky o dalších 8,2 milionu korun na celkových 108,2 milionu korun. K navýšení částky by dle výhledu mělo dojít zejména u programu obnovy venkova, a to o 7,2 milionu korun,“ uzavřela náměstkyně Volfová.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307