Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Rozpočtový výhled kraje na roky 2021–2024 počítá s očekáváným snížením finančních zdrojů

12. 08. 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2021 až 2024 schválila na svém úterním zasedání Rada Libereckého kraje. Pokud ho schválí i krajské zastupitelstvo, stane se podkladem pro sestavení rozpočtu Libereckého kraje na rok 2021. O definitivní podobě tohoto rozpočtu se bude jednat až po říjnových volbách do zastupitelstev krajů.

„Současné období je vlivem omezujících opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií ekonomicky obtížné. Kraj přistoupil k aktualizaci výhledu rozpočtu především kvůli tomu, že na nadcházející rok musel snížit své očekávané daňové příjmy o 280 milionů korun oproti výhledu původnímu. V příštím roce by tak celkové příjmy kraje mohly podle návrhu činit 3,4 miliardy korun,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová.

V návrhu se radní mimo finančního zajištění již uzavřených závazků kraje snažili podpořit zaměstnanost, a to zachováním úrovně financování krajských příspěvkových organizací v nadcházejícím roce stejně jako v tom letošním. „To znamená, že jsme na provoz organizací dali celkem 1,134 miliardy korun,“ uvedla Jitka Volfová.

Kraj chce také udržet úroveň své dotační politiky. V dotačním fondu se počítá s částkou 110,5 milionu korun, tedy se stejnou částkou jako letos.

Oproti roku 2020 se mají snížit kapitálové výdaje, které představují v návrhu částku bezmála 320 milionů korun. „Je to způsobeno ročním posunutím prací na revitalizaci okolí sídla krajského úřadu a na náplavce, která se plánuje na roky 2022 až 2024. S tím také návrh rozpočtového výhledu počítá,“ dodala Volfová.

Návrh rovněž navyšuje objem peněz určených na zajištění dopravní obslužnosti v kraji. Na rozdíl od letoška bude o 30 milionů korun vyšší a celkově bude činit 735 milionů. „Výhled také pro rok 2021 zahrnuje částku 180 milionů korun na zajištění potřebného spolufinancování evropských projektů, které se týkají převážně investic,“ uzavřela Jitka Volfová.

„Jsem osobně rád, že poslanecká sněmovna i senát nakonec schválily kompenzaci pro obce ve výši 1250 korun na obyvatele, kterou jsme jako Liberecký kraj podporovali. Tyto finanční prostředky obdrží obce prostřednictvím kraje v průběhu srpna. Rád bych věřil tomu, že také rozpočty krajů budou v této mimořádné situaci ze strany vlády posíleny, a to o částku 500 korun na obyvatele. Legislativní návrh Libereckého, Pardubického a Hlavního města Prahy by měla poslanecká sněmovna projednávat v září,“ doplnil hejtman Martin Půta.

 

Porovnání objemu daňových příjmů ze sdílených daní střednědobého výhledu rozpočtu (SVR) 2020-2023 a návrhu SVR 2021-2024 (v tis. Kč)

 

objem daňových příjmů

rok 2021

rok 2022

rok 2023

střednědobý výhled rozpočtu (SVR) 2020-2023

3,460.800

3,564.624

3,671.562

návrh SVR 2021-2024

3,180.000

3,313.560

3,452.730

rozdíl

-280.800

-251.064

-218.832

rozdíl v %

-8,11%

-7,04%

-5,96%

 

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324