Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

V Malém Polsku ve Smržovce se diskutovalo o financích, rozpočtech a dotační politice, už se rýsuje Urbanova Křížová cesta

27. 01. 2015

O penězích, rozpočtech a dotační politice se v pátek 23. 1. diskutovalo při veřejné besedě na Malém Polsku ve Smržovce. Již druhá beseda u kulatého stolu pro širokou veřejnost přitáhla obyvatele Smržovky a jejího okolí do ateliéru výtvarníka Petra Urbana, aby si o financích pohovořili s náměstkem hejtmana Libereckého kraje Markem Pieterem, radní Ivanou Hujerovou a starostou Smržovky Markem Hotovcem. Účastníky besedy nejvíce zajímali chystané investice kraje i města.

Druhá beseda u kulatého stolu se konala v rámci projektu "Zapojení veřejnosti do tvorby plánu udržitelného rozvoje v příhraničním regionu Tanvaldsko" aneb Pojďte do toho s námi!, který vznikl za podpory Libereckého kraje a v jehož rámci pořádá občanské sdružení Malé Polsko tři kulaté stoly a připravuje vydání informační brožury pro veřejnost ilustrovanou výtvarníkem Petrem Urbanem.

"Diskutující zajímalo, s jakými investicemi se počítá na kraji i městě v tomto roce. Dozvěděli jsme se tak, že pro kraj jsou prioritou opravy silnic, kterých vlastní 2 770 kilometrů a jejich údržba přijde v zimním období na 126 milionů korun, v létě pak o 6 milionů méně. Vedle sítě komunikací je hlavním krajským tématem dostavba hospice s kapacitou dvacet osm lůžek pro pacienty. Kraj se ve svých projektech snaží maximálně využít dotací jak z EU, tak z jiných zdrojů. Smržovský starosta pak hovořil o investici do objektu Sněženka, o nutnosti výstavby nové vodovodní sítě v konkrétní lokalitě města, a také o tom, že pro město je nyní důležité účelně využít komplex budov bývalé firmy Viaflex, který v loňském roce zakoupilo," přiblížila střípky tříhodinové diskuse předsedkyně sdružení Malé Polsko Marie Honcnejmanová.

V debatě také padaly základní otázky směřující k hospodaření Smržovky a Libereckého kraje: Jakým způsobem se tvoří rozpočet města? Odkud přitékají do města peníze a jak se rozdělují? S jak velkou sumou město každoročně hospodaří?  Co se skrývá za různými zkratkami v rozpočtu? Kde najde běžný občan manuál na to, aby se alespoň v základní rovině v rozpočtu mohl orientovat? Zda mohou občané někde sledovat, jak se hospodaří s veřejnými prostředky v průběhu roku? Jak velký je dluh města a kraje a jak se ho daří splácet? a podobně.

Radní Libereckého kraje Ivana Hujerová pak vysvětlila způsoby možnosti čerpání dotací či grantů, jak od státu, tak od Libereckého kraje, a poradila členům občanskému sdružení, jak se dají dále získávat finanční prostředky pro projekty.  Sama se problematikou dotační politiky zabývá už řadu let, kdy před více jak deseti lety zakládala občanské sdružení a nyní se právě dotacemi jako radní Libereckého kraje zabývá.

"Při setkání tak zazněla i otázka, jakým způsobem je možné naplnit cíle našeho občanského sdružení Malé Polsko, které nejen, že pořádá společenské akce, jakými jsou adventní setkávání, vinobraní, koncerty nebo akce pro děti, ale snaží se realizovat velký projekt ve spolupráci s Petrem Urbanem," sdělila Honcnejmanová s tím, že se jedná o Křížovou cestu tvořenou obrazy Petra Urbana, která by v budoucnu měla vést od Ovečkového Betlému ve Střední Smržovce až k místnímu kostelu. Sdružení má také zájem na tom, aby se území Střední Smržovky více oživilo a vedení města na toto území nezapomínalo.

"V této části města se nemají lidé kde scházet, není tu obchod, jsou tu nebezpečné úseky komunikací, po nichž chodí děti do školy či lidé k lékaři, mnohé objekty nemají možnost připojení na veřejnou kanalizaci, městskému vodovodu i k dodávce plynu," zdůraznila Inka Urbanová, členka sdružení Malé Polsko a smržovská rodačka s tím, že možná mají obyvatelé jiné starosti související s běžným životem, a právě proto se sdružení snaží prostřednictvím zmíněného projektu veřejně ptát politiků a společnými silami hledat cestu k řešení konkrétních problémů a zároveň tak zlepšit život v okrajových částech města a udělat z nich příjemné místo k bydlení.

"Příjemné místo k bydlení, to není jen o zastavěnosti a službách v určitém území, nýbrž i o lidech a jejich volném času," dodává Marie Honcnejmanová a zároveň zve na poslední besedu u kulatého stolu v rámci projektu, jehož tématem bude diskuse se zástupci místních smržovských spolků, sdružení i sportovních oddílů.

Beseda, kterou bude opět moderovat Květa Šírová, se uskuteční v pátek 27. února 2015 v 18 hodin opět v ateliéru Petra Urbana ve Vřesové ulici ve Smržovce.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588