Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Vize turnovského optického centra TOPTEC míří do kosmu

06. 02. 2014

Zařadit se do roku 2018 mezi pětici nejlepších výzkumných a vývojových center se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě a participovat v prestižních mezinárodních sítích a korporacích - to je vize, se kterou bylo v loňském roce v Turnově otevřeno Regionální centrum optiky a optoelektronických systémů TOPTEC.

 „V několika posledních letech bylo v našem kraji za významného přispění finančních prostředků Evropské unie otevřeno, či zásadně zmodernizováno a přístrojově vybaveno několik výzkumných organizací. Jsme si vědomi významu, který tato výzkumná centra pro další rozvoj našeho kraje mají, a snažíme se proto s nimi postupně seznámit a zjistit možnosti vzájemné spolupráce,“ říká Ivana Hujerová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, která v uplynulém týdnu společně s panem Markem Pietrem, náměstkem hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, toto centrum navštívila. 

„Přesvědčili jsme se, že více než čtyřicetiletá tradice výzkumu a vývoje optiky v Turnově opravdu nezajde na úbytě,“ doplňuje náměstek hejtmana.

„V centru TOPTEC jsme objevili odborně fundované a svým oborem zaujaté profesionály, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout, a skutečně nemají přízemní cíle,“ dodal.

Po představení aktivit centra TOPTEC ředitelem Vítem Lédlem a jedním z jeho výzkumných pracovníků Tomášem Vítem jsou podle svých slov oba krajští radní přesvědčeni, že optika v Turnově je v těch pravých rukou, o čemž svědčí úspěšnost centra při řešení vědecko-výzkumných grantů i projektech smluvního výzkumu a vývoje jak s tuzemskými, tak zahraničními firmami.

„Je povzbuzující, že značku „Made in Turnov“ bude možné v nejbližší době nalézt i na přístrojích umístěných na  oběžné dráze okolo slunce. Věřím, že pro rozvoj těchto vysoce specializovaných znalostí se našemu regionu podaří nejen vychovat, ale také přilákat špičkové odborníky pro optický průmysl,“ pochválil práci firmy Marek Pieter.

Centrum TOPTEC je organizačně začleněno pod Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR a vzniklo jako přímý nástupce turnovských Vývojových optických dílen.  Centrum TOPTEC je v současnosti jediným výzkumným a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v České republice, je vybaveno nejmodernější technikou a zařadilo se mezi špičková evropská pracoviště.

Viz také: http://www.toptec.eu/cz/o-centru-toptec-2

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588