Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výsledky hospodaření Libereckého kraje v loňském roce

09. 03. 2015

Liberecký kraj má k dispozici první výsledky svého hospodaření v loňském roce. Celkové příjmy dosáhly objemu 7 020,6 mil. Kč a výdaje výše 6 996,1 mil. Kč. Dalšími hotovostními výdaji za téměř 97 mil. Kč bylo postupné tzv. umořování dluhů přijatých úvěrů v minulosti, které byly využity na revitalizaci mostů a silnic II. a III. tříd.

„Celková zadluženost z dlouhodobých úvěrů a obdobných závazků dosáhla na konci prosince 2014 částky 1 020,73 mil. Kč. Liberecký kraj v budoucnosti nepředpokládá řešit své potřeby dalšími úvěrovými zdroji. Zadluženost by tak měla v následujících letech kontinuálně klesat, a to zhruba o 110 mil. Kč v roce 2016, respektive od roku 2017 o 97 mil. Kč ročně,“ uvedl náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter.

Za pozitivní Liberecký kraj pokládá, že své investiční akce a projekty spolufinancované prostředky Evropské unie, které si předsevzal uskutečnit, zrealizoval nebo jejich realizace byla zcela kryta finančními prostředky již roku 2014. Znamená to tedy, že akce může dále uskutečňovat a financovat také letos.

Mezi nejvýznamnější investiční akce a projekty spolufinancované prostředky EU, a na které kraj v roce 2014 vyčlenil prostředky, patřilo například dokončení zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě (22, 74 mil. Kč), nákup bývalého areálu VÚTS (120 mil. Kč), oprava střechy Vlastivědného muzea v České Lípě (24, 25 mil. Kč), stavba lůžkového hospice (109 mil. Kč) nebo obnova silnic po povodních (II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) - 25,74 mil. Kč, II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - 59,67 mil. Kč, II/592 Chrastava (I. etapa) - 60,94 mil. Kč, III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov - 62,06 mil. Kč, III/0353 a III/0357 Víska – Višňová Poustka - 77,02 mil. Kč).

Z hlediska dosažených daňových příjmů kraje patří loňský rok mezi velmi úspěšné. Celkové daňové příjmy kraje činily 2 378 mil. Kč, byly tak o 173 mil. Kč vyšší, než se původně předpokládalo. „Tento pozitivní výsledek je způsoben zejména prosincovou tranší, která byla o cca 100 mil. Kč vyšší než průměr dosahovaný v letech předchozích,“ doplnil náměstek hejtmana Marek Pieter.

Současně s vyššími daňovými příjmy kraj v roce 2014 dosáhl i „čistých“ disponibilních úspor ve svých výdajích na úrovni cca 50 mil. Kč. Těchto úspor bylo dosaženo zejména ve výdajích na provoz krajského úřadu, osobních výdajích zastupitelstva a zaměstnanců krajského úřadu a v plánových výdajích na činnosti jednotlivých odborů. „Díky těmto úsporám, úspěšnému a obezřetnému přístupu může kraj dodatečně podpořit své investiční a rozvojové aktivity v roce 2015 částkou téměř 220 mil. Kč,“ sdělil náměstek Pieter.

Další zůstatky finančních prostředků (peněžní fondy kraje a prostředky související s neprofinancovanými závazky u investičních akcí a projektů spolufinancovaných z EU) z roku 2014, jejichž objem je cca 876 mil. Kč, jsou postupně převáděny do rozpočtu kraje 2015 ke krytí finančních potřeb těchto dokončovaných akcí a projektů.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624