Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Za loňský rok ušetřil Liberecký kraj na veřejných zakázkách okolo 151miliónů Kč

23. 03. 2015

Za rok 2014 bylo vyhodnoceno celkem 37 veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 55 veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných resortem investic.

Předpokládaná hodnota u všech 92 veřejných zakázek činila 570.380.388,- Kč bez DPH. Libereckému kraji to tak přineslo úsporu přes 26,51 % z původně stanovené hodnoty zakázek, což je přesněji 151.205.664,- Kč bez DPH.

Přitom během prosince roku 2014 bylo vyhodnoceno celkem 6 veřejných zakázek, z toho 4 veřejné zakázky malého rozsahu a 2 veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejichž celková předpokládaná hodnota činila 37.333.727,- Kč bez DPH. Úspora přinesla celkem 6.949.951,- Kč bez DPH.

„Kromě dosažení finanční úspory Liberecký kraj velmi důsledně prověřuje zachování kvality dle projektové dokumentace,“ říká ekonomický náměstek hejtmana LK Marek Pieter.

V porovnání s rokem 2013 byl rok 2014, co se týká úspor na veřejných zakázkách, úspěšnější. Za rok 2013 se totiž podařilo v 90 veřejných zakázkách ušetřit 114 mil. Kč. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588