Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajští radní kvůli koronaviru schválili škrty v rozpočtu. Vyrovnají tím propad z daňových příjmů

20. 05. 2020

Rada kraje na svém včerejším jednání schválila návrh úpravy rozpočtu v podobě restriktivních opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 v důsledku negativních dopadů nouzového stavu a vládou přijatých krizových opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Návrh počítá se snížením očekávaných příjmů ze sdílených daní kraje o částku 360 mil. Kč na úroveň 3.000 mil. Kč, tedy s poklesem daňových příjmů o 16,7 % oproti skutečnosti dosažené krajem v roce 2019.

V souvislosti s nouzovým stavem a následně přijatými další krizovými opatřeními, i jako reakce na očekávaný hospodářský propad projednávala na mimořádné radě poprvé již v březnu krajská rada materiál „Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 a roky následující v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2“.

Návrh kraje na snížení daňových příjmů přitom vychází mimo jiné i z informace z 13. května tohoto roku o zveřejnění aktualizované predikce ministerstva financí, která se týká dopadů dané situace na rozpočty krajů a obcí, respektive na výběr daňových příjmů pro tyto subjekty. Počítá s propadem daňových příjmů o téměř 14 % oproti dosažené skutečnosti za rok 2019, což představuje v podmínkách Libereckého kraje o téměř 500 milionů Kč méně oproti roku loňskému. Tato predikce zahrnuje druhou, respektive třetí fázi kompenzačního bonusu pro OSVČ a je rozšířená o společníky společností s ručením omezeným, která ve výsledku pro Liberecký kraj znamená další výpadek na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v odhadované hodnotě až 165 milionů korun, tedy asi o dalších 3,1 % méně.

„Navrhovaná restriktivní rozpočtová opatření jsme přijali proto, abychom zajistili vyrovnaný rozpočet kraje na období roku 2020 a let následujících,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana pro ekonomiku, správu majetku a informatiku Jitka Volfová. „Po jednotlivých odborech jsme chtěli, aby seškrtaly finance určené na projekty a akce, které již nebudou letos z důvodu koronakrize připravovat, nebo na ty, které jsou nad rámec výdajů na základní zajištění chodu veřejné správy a veřejných služeb. Restriktivní opatření se nedotýkají sociálních služeb a zdravotní záchranné služby,“ vysvětlila statutární náměstkyně Volfová.

Výsledkem restriktivních opatření bude snížení očekávaných daňových příjmů kraje o částku 360 mil. Kč na úroveň 3.000 mil. Kč, což znamená pokles daňových příjmů o 16,7 % oproti skutečnosti dosažené krajem v roce 2019. „Když to celé shrneme, tak můžeme říci, že na základě stávající aktualizované predikce ministerstva financí a vládou přijatých dalších kompenzačních opatření, dosahuje předpokládaný pokles daňových příjmů krajů minus 14 % z úrovně roku 2019. Výpadek příjmů ve výši 360 mil. Kč bude kryt nerozdělenou úsporou hospodaření kraje z předchozích let ve výši 251 milionů korun a snížením výdajů na rok 2020 o částku 109 milionů korun,“ doplnila Volfová. 

Součástí restriktivních opatření je i návrh na vázání části výdajů Dotačního fondu v objemu 32 mil. Kč a vázání části provozních příspěvků příspěvkovým organizacím s výjimkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a všech organizací v resortu sociálních věcí v celkovém objemu přibližně 50 mil. Kč do rezerv kraje, o nichž budou orgány kraje na základě aktuálního plnění rozpočtu rozhodovat pravděpodobně v měsíci srpnu 2020. Obdobné vázání finančních prostředků jako u příspěvkových organizací, tedy ve výši 10 % se dotklo i krajského úřadu a zastupitelstva kraje a představuje částku ve výši zhruba 37 mil. Kč. Součástí opatření je i 120 mil. Kč, které zůstanou v rezervě kraje na případné financování propadu krajských příjmů a krajských služeb ve II. pololetí 2020.

„O využití vázaných finančních prostředky se rozhodneme v srpnu na základě skutečných dopadů ekonomické krize do veřejných rozpočtů. Odhad ministerstva financí považuji za optimistickou variantu vývoje. Kraj v rámci restriktivních opatření prozatím nepřistoupil k pozastavení těch plánovaných investic, které jsou zasmluvněny, u kterých již proběhla veřejná zakázka nebo které mají být spolufinancované z prostředků Evropské unie. Jediná významná investice, která je opatřeními dotčená, je úprava okolí sídla Libereckého kraje. V rozpočtu zůstaly ponechány prostředky na pokračování projektové přípravy, 120 milionů korun je přesunuto do rezervy na pokles příjmů kraje a jeho organizací v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a veřejné dopravy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 485226332