Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Přezkum hospodaření Libereckého kraje

Hospodaření kraje od roku 2005 dle platného znění zákona č.129/2000 Sb., krajích, přezkoumává Ministerstvo financí:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2010 (__)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2009 (__)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2008 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2005 

Přezkum hospodařní Libereckého kraje za roky 2001 - 2004, ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě uzavřené smlouvy prováděla auditorská firma  VGD, PODZIMEK A ŠUMA-AUDIT, s.r.o. 
Výsledky auditu jsou obsaženy ve Zprávě auditora o přezkumu hospodaření Libereckého kraje k 31.12. příslušného roku:

     Zpráva auditora o přezkumu hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2004 
     Zpráva auditora o přezkumu hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2003 
     Zpráva auditora o přezkumu hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2002
     Zpráva auditora o přezkumu hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2001