Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

I-4 Program obnovy venkova - investiční

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů zveřejnil dne 30. ledna 2009 výzvu k předkládání žádostí o přidělení dotace z Fondu investic Libereckého kraje pro rok 2009 – Program obnovy venkova - investiční. Uzávěrka příjmu žádostí je dne 27. února 2009 do 14:00 hodin.

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře. Pro otevření formuláře žádosti je nutná instalace programu 602_XML_filler - aplikace ke stažení zde. Přečtěte si podrobný návod ke stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti.

Žádosti o dotaci musí být zaslány v písemné i elektronické podobě. Písemně musí být formulář žádosti včetně příloh doručen do podatelny Krajského úřadu LK: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů nejpozději do 27.2.2009 do 14.00 hod.
Elektronicky
musí být formulář žádosti včetně příloh zaslán přes webové stránky Libereckého kraje nejpozději do 27.2.2009 do 14.00 hod. Od února 2009 bude fungovat nový systém zasílání žádostí elektronickou cestou přes webové stránky Libereckého kraje. Přílohy musí být elektronicky zaslány zároveň s formulářem žádosti. Dodatečné zaslání příloh elektronicky nový systém neumožňuje. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Informace Vám poskytne Ing. Eva Benešová, telefon: 485 226 580.

Žádosti neúplné (chybějící povinné přílohy a elektronická podoba) a dodané po termínu uzávěrky, budou vyřazeny.

Ke stažení:
Dopis obcím, leden 2009
Dopis svazkům obcí, leden 2009
Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova - investiční
Formulář žádosti o dotaci
Podrobný návod ke stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti
Prohlášení de minimis
Zásady Programu obnovy venkova investiční
Parametry projektu