Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2003

 

R O K   2 0 0 3Metodika financování obcí pro rok 2003. (zprávy číslo 1)
Postupy při vracení nesprávně vyplacených dávek sociální péče, vymoženého výživného a splátek bezúročných půjček. (zprávy číslo 2)

Rozpis rozpočtu na rok 2003 a hospodaření obcí v roce 2002. (zprávy číslo 3)

Výklad Ministerstva financí k některým ustanovením zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. (zprávy číslo 4)

Pokyn Ministerstva financí č. D – 95, o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních. (zprávy číslo 5)

Postupy a účtování rozpočtových vztahů (sociální dávky, státní sociální podpora, zaúčtování přijatých  dotací, příklady účtování dotací). (zprávy číslo 6)

Zpracování a předkládání výkazů roku 2003. (zprávy číslo 7)

Účtování příjmů a výdajů na základě veřejnoprávní smlouvy (stanovisko Ministerstva financí), postup účtování o finančních prostředcích obdržených na delší časové období než jeden kalendářní rok (stanovisko Ministerstva financí) a řízení o definitivním přiznání dotace (stanovisko Ministerstva financí) (zprávy číslo 8)

Úhrada nákladů na závodní stravování. (zprávy číslo 9)

Vratky sociálních dávek - dodatek. (zprávy číslo 10)

Účetní postupy při přechodu účetních jednotek státu na účetní jednotky územních samosprávných celků.... (zprávy číslo 11)
 

Pokyny k předání výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty  a Příloha příspěvkových organizací zřizovaných obcemi. (zprávy číslo 12)

Reprodukce majetku ÚSC - výklad pojmů. (zprávy číslo 13)

Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu a rozpočtu Libereckého kraje v rámci jeho samostatné působnosti v roce 2003. (zprávy číslo 14)

Pokyny k roční uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2003 územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. (zprávy číslo 15)