Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2004Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a rozpočtu Libereckého kraje v rámci jeho samostatné působnosti v roce 2004.

Zprávy č. 8


Výdaje na volby - na základě četných dotazů a k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu ČR v nezbytně nutném rozsahu při financování výdajů spojených s volbami do Senátu a zastupitelstev krajů zpracovalo Ministerstvo financí ČR informace, které jsou uvedeny ve zprávě č. 7.

Zprávy č. 7


Informace pro uživatele systému ARIS.

Zprávy č. 6


Metodické pokyny k vybraným okruhům v účetnictví územních samosprávných celků.

Zprávy č. 5


Zavedení kontrolních vazeb u příjmů a výdajů na dávky sociální péče.

Zprávy č. 4


Odvod do státního rozpočtu (ZTP).

Zprávy č. 3


Kompenzace úhrad výdajů za služby spojené s užíváním objektů bývalých okres...

Zprávy č. 2


Vyúčtování pokutových bloků a známek na VHP za rok 2003.

Zprávy č. 1