Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2005Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a z rozpočtu Libereckého kraje v rámci jeho samostatné působnosti v roce 2005

Zprávy č. 5


Porušení rozpočtové kázně

Zprávy č. 4


Stanovisko Ministerstva financí k ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se schvalování rozpočtu obce

Zprávy č. 3 


Změna příslušnosti k placení a vymáhání platebních povinností finančních úřadů na celní úřady s účinností od 1.1.2006

Zprávy č. 2 


Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2005

Zprávy č. 1
Příloha č. 1 
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5