Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2006

Výdaje na volby (červen 2006) - odměny

Zprávy č. 8


Výdaje na volby - červen 2006

Zprávy č. 7
Příloha č. 1


Pokyny k odevzdání dat a výkazů ÚSC, PO a DSO k sumarizaci KÚ LK pro rok 2006

Zprávy č. 6


Metodické pokyny k uzávěrkám účetnictví ÚSC a DSO pro rok 2005

Zprávy č. 5


Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím Libereckého kraje roce 2005 - dodatek ke Zprávám EO č. 5/2005

Zprávy č. 4
Příloha č. 1, tab. 2a, tab. 5a 1) a 2), tab. 5b 1), Metodika výpočtu kapacity DD a ÚSP a Upřesnění postupu k FV


Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Zprávy č. 3


Schvalování rozpočtového opatření u dobrovolného svazku obcí

Zprávy č. 2


Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2006

Zprávy č. 1
Příloha č. 1Příloha č. 1A, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5 a Příloha č. 6.