Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2008





Metodické příručky vydané Ministerstvem financí v souvislosti se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Zprávy č. 22


Vybraná vodítka pro určování Nástroje, Zdroje – aktualizace

Zprávy č. 21


Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů

Zprávy č. 20


Aktuální informace k postupu obcí při financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu ČR a aktualizovaný přehled daňových výnosů předpokládaných v letech 2008 – 2011

Zprávy č. 19
Přehled předpokládaných daňových výnosů v letech 2008 - 2011 (predikce MF)


Postup při povolovacím procesu výherních hracích přístrojů a technických zařízení propojených do systému kumulované výhry

Zprávy č. 18


Postup obcí při financování výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu ČR, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008

Zprávy č. 17
Doplnění


Daňové výnosy obcí - tvorba rozpočtu na rok 2009

Zprávy č. 16
Predikce MF 2008-2010 po novele RUD
Příloha k vyhlášce č. 316/2008 Sb.


Informace o jackpotu

Zprávy č. 15


Pokyn  č. D – 310 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů – pokutových bloků vydaných v letech 1993 – 2005

Zprávy č. 14


Povolování výherních hracích přístrojů

Zprávy č. 13 


Metodické pokyny pro rok 2008 - Výkazy PO

Zprávy č. 12 


Metodický pokyn k Českému účetnímu standardu č. 518

Zprávy č. 11


Zpracování schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2008

Zprávy č. 10


Finanční vypořádání za rok 2007 - přečerpání ÚZ 13306 a 13235

Zprávy č. 9


Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2007

Zprávy č. 8
Tabulka č. 9 - FV obcí za rok 2007
Tabulka č. 4a) - vybraná zdravotnická zařízení za rok 2007
Tabulka č.5 - sociálně právní ochrana dětí za rok 2007
Informace k FV v oblasti sociálně právní ochrany dětí za rok 2007
Přehled převedených transferů obcím v roce 2007


Vracení neoprávněně nebo nesprávně vyplacených dávek v roce 2008

Zprávy č. 7


Vybraná vodítka pro určování Nástroje, Zdroje

Zprávy č. 6


Pokyny pro ÚSC,  DSO a PO

Zprávy č. 5


Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2008

Zprávy č. 4,
Příloha č. 1 , Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5


Podmínky programu Drobných investičních akcí včetně žádosti o dotaci a způsobu administrace - Zprávy č. 3

Podmínky programu Drobných investičních akcí
Žádost o dotaci z programu Drobných investičních akcí
Způsob administrace programu Drobných investičních akcí

Součástí informace je i Obecná žádost o dotaci z rozpočtu kraje mimo program Drobných investičních akcí


Predikce daňových výnosů 2008 - 2010 po novele RUD

Zprávy č. 2
Predikce Ministerstva financí 2008-2010 po novele RUD
Příloha k vyhlášce č. 392/2007 Sb.


Metodické pokyny k uzávěrkám účetnictví ÚSC a DSO  za rok 2007

Zprávy č. 1