Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2009

 

Zrušené volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - úhrada výdajů

Zprávy č. 15 (__)Daňové výnosy obcí 2009 - tvorba rozpočtu na rok 2010

Zprávy č. 14 
Příloha k vyhlášce č. 276/2009 Sb. 
Predikce Ministerstva financí 2009-2012 včetně dopadu vládního balíčku 
 Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 27 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací k 1. 4. 2009

Zprávy č. 13Informace o žádosti Ministerstva financí ČR o spolupráci Ministerstva vnitra ČR při získávání informací o obecně závazných vyhláškách obcí vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Zprávy č. 12Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů - 2. upravené vydání

Zprávy č. 11Zprávy ekonomického odboru k dotaci na volby do Evropského parlamentu

Zprávy č. 10
Směrnice MF ve zprávách 03 - 04
Předběžné vyúčtování dotace na volby

 Dotace na dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce v roce 2009 a dotace na krytí pojistného souvisejícího s výkonem veřejné služby

Zprávy č. 9  

 Žádost o spolupráci při získání informací o dosažených výsledcích provozování výherních hracích přístrojů povolených v rámci přenesené působnosti obcemi za rok 2008

Zprávy č. 8 
Vyúčtování VHP povolených obcí
 Zpracování schválených (upravených) rozpočtů obcí a svazků obcí v roce 2009

Zprávy č. 7Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2009

Zprávy č. 6
Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí 2009
Kritéria a propočtové ukazatele pro alokaci dotací a příspěvků 2009
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy 2009
Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2009
Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009Metodika k předávání účetních dat za období 1 a 2/2009 a výkazů PO za období 3/2009

Zprávy č. 5Metodika ke změnám výplaty nemocenských dávek

Zprávy č. 4 Státní závěrečný účet za rok 2008 - obce LK

Zprávy č. 3 
Přílohy k SZÚ 2008 - tabulka 1b - úvěry, tabulka 1d - obligace - obce
 Finanční vypořádání za rok 2008 - obce LK

Zprávy č. 2
Transfery na obce LK
Tabulka 9A
Pokyn MPSV
Tabulka 9A-upravená
Tabulka 4a)-ZZ
Tabulka 5 - sociálně právní ochrana dětí
Pokyn k SPODMetodické pokyny k uzávěrkám účetnictví ÚSC a DSO za rok 2008

Zprávy č. 1