Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Zprávy ekonomického odboru v roce 2010

Výkon kontroly a správy odvodů poplatků za výherní hrací přístroje (VHP)

Zprávy č. 11 (__)

 

 Neinvestiční účelová dotace na řešení krizové situace po povodních v srpnu 2010

Zprávy č. 7 (__)
Příloha č. 1 (__)

 

 

Veřejné sbírky a osvobození od správních poplatků při povodních

Zprávy č. 6 (__)

 

 Zpracování rozpočtů obcí v roce 2010

Zprávy č. 5 (__)

 

Dotace na volby do PSP ČR, květen 2010

Zprávy č. 4 (__)
Příloha č. 1: předběžné vyúčtování (__)

 

Vypracování a předání podkladů ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2009

Zprávy č. 3 (__)
Příloha č. 1 - Státní závěrečný účet tab. 1b, 1d, 6 (__)

 

Finanční vypořádání dotací za rok 2009

Zprávy č. 2 (__)

Příloha č. 1 - přehled transferů na obce v roce 2009 (__)
Příloha č. 2 - vyhláška č. 52/2008 Sb. tabulka 9A (__)
Příloha č. 3 - vyhláška 52/2008 Sb. tabulka 9A-1 pro doplatek (__)
Příloha č. 4 - pokyn MPSV (__)
Příloha č. 5 - vzor žádosti o doplatek dotace (__)
Příloha č. 6 - pokyn MV (__)
Příloha č. 7 - vyhláška č. 52/2008 Sb. tabulka 9B pro CzechPoint (__)
Příloha č. 8 - vybraná zdravotnická zařízení (__)
Příloha č. 9 - finanční vypořádání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (__)
Příloha č. 10 - informace k vypořádání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí (__)

 

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2010

Zprávy č. 1 (__)

Příloha č. 1 - souhrnný finanční vztah SR k rozpočtům obcí (__)
Příloha č. 2 - kritéria pro alokaci dotací a příspěvků (__)
Příloha č. 3 - postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy (__)
Příloha č. 4 - metodika financování obcí v roce 2010 (__)
Příloha č. 5 - metodika pro poskytování dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (__)