Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ekonomický odbor

Závěrečné účty Libereckého kraje

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2022

Dne 27. 6. 2023 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 249/23/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2022
 
 
 
 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021

Dne 21. 6. 2022 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 270/22/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2021
 

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020

Dne 22. 6. 2021 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 253/21/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020
 

 

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2018 

Dne 25.6.2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 287/19/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2018

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017 

Dne 26.6.2018 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 224/18/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016 

Dne 27.6.2017 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 243/17/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016

 
 

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2015

Dne 21.6.2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 328/16/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2015

 

 

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2014

Dne 23.6.2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 252/15/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2014

 

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2013   

Dne 24.6.2014 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 219/14/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2013

 
 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012

Dne 25.6.2013 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 222/13/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012

 
 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2009

Dne 22. 6. 2010 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 165/10/ZK Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2009.

Textová část (__)
Tabulková část (__)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2009 (__)
Oficiální výrok o ratingu Libereckého kraje v roce 2009 (__)
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Libereckého kraje za rok 2009 FIN 2-12M (__)


 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2008

Textová část
Tabulková část
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2008
Oficiální výrok o ratingu Libereckého kraje v roce 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Libereckého kraje za rok 2008 FIN 2-12M

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007

Textová část
Tabulková část
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007
Oficiální výrok o ratingu Libereckého kraje v roce 2007
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Libereckého kraje za rok 2007 FIN 2-12M

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2006

Textová část
Tabulková část
Oficiální výrok o ratingu Libereckého kraje v roce 2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2006
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Libereckého kraje za rok 2006 FIN 2-12M

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2005

Textová část
Přílohy závěrečného účtu

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2004

Textová část 
Přílohy k závěrečnému účtu

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2003

Textová část
Přílohy k závěrečnému účtu

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2002

Textová část
Přílohy k závěrečnému účtu

 

Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2001

Textová část
Přílohy k závěrečnému účtu


 

Závěrečný účet se zpracovává po skončení kalendářního roku a obsahuje údaje o ročním hospodaření kraje, tj. o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem.